Privatlivspolitik - Kunder i Movia

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Movia behandler personoplysninger, når du er i kontakt med os som kunde. Her finder du både nogle generelle informationer og nogle afsnit om de enkelte behandlinger, så du nemt kan finde den information, der er relevant for dig. Nedenfor finder du information om følgende behandlinger;

Dataansvarlig

Trafikselskabet Movia er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger finder du her:

Trafikselskabet Movia
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby
CVR-nr. 29 89 65 69
E-mail: movia@moviatrafik.dk
Telefon: 36 13 14 00

Vores Databeskyttelsesrådgiver

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
Telefon 72 27 30 02.
E-mail: dpo.moviatrafik@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via: https://dpo.bechbruun.com/movia. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Dine rettigheder

Lovgivningen giver dig nogle generelle rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt. Hvis det viser sig, at vi ikke kan imødekomme dit ønske, vil vi altid skriftligt forklare dig hvorfor.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) : Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  • Ret til berigtigelse (rettelse) : Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning : I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  • Ret til begrænsning af behandling : Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse : Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager

Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, vil vi gerne have, at du kontakter os. Se vores kontaktoplysninger ovenfor.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, der fører tilsyn med overholdelse af persondatalovgivningen. Se hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret: 22. maj 2018