Billetkontrol i Movias busser (Kontrolafgifter)

Movia udfører billetkontrol i busserne. Under kontrollen kan vi have brug for at indsamle personoplysninger om dig. Det samme gælder, hvis du senere klager over en kontrolafgift, eller vi skal sende den til inddrivelse hos SKAT.

Formål 

 1. Udføre billetkontrol i Movias busser
 2. Udstede kontrolafgift til kunder uden gyldig rejsehjemmel
 3. Opkræve og inddrive kontrolafgifter og gebyrer
 4. Sagsbehandling af klager over kontrolafgifter, herunder i Ankenævnet for bus, tog og metro

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 • Almindelige personoplysninger: Navn, kontaktoplysninger, fødselsdag, oplysning om din rejsehjemmel, f.eks. rejsekort, mobilprodukter m.v., legitimation, evt. foto af din legitimation, tid og sted for din rejse. 
 • CPR-nummer: Vi bruger dit CPR-nummer til at sikre, at vi udsteder kontrolafgiften til den rigtige person. Vi kan foretage opslag i CPR-registeret til kontrol af din identitet og kan stille kontrolspørgsmål til oplysningerne heri.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig
 • CPR-registeret
 • Rejsekort A/S, hvis du bruger rejsekort
 • DSB hvis du bruger mobilprodukter eller ungdomskort

Behandlingsgrundlag 

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e 
 • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (CPR-nummer)

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Gældsstyerlsen, hvis kontrolafgiften ikke betales.
 • Ankenævnet for bus, tog og metro, hvis du klager.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt, til de formål, der er nævnt. 
Korrespondance opbevares i vores journalsystem, indtil dette er afleveret til Rigsarkivet.  
Oplysning om kontrolafgifter slettes 3 år efter det år, hvor de er betalt, eller senest ved udløb af forældelsesfristen.