Brug af kamera i billetkontrollen (Bodycams)

Movias kontrollører bærer kameraer på kroppen under billetkontrollen. Det gør de for at forebygge og opklare vold og trusler mod personalet og sikre et trygt arbejdsmiljø. Kameraet optager lyd og billede, men kun når medarbejderen aktiverer kameraet. Kameraet aktiveres kun i få situationer, hvor det er påkrævet af hensyn til medarbejdernes sikkerhed og lagrer da samtidig ca. 20 sekunders optagelse forud herfor. Så vidt det er muligt, vil medarbejderen informere om, at kameraet aktiveres.

Formål 

At forebygge og opklare episoder med vold og trusler mod Movias billetkontrollører.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Almindelige personoplysninger: Lyd og billedoptagelser af dig i forbindelse med billetkontrol.
  • Oplysning om strafbare forhold: Der kan forekomme potentielt strafbare forhold på optagelserne, jf. formålet.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

  • Fra optagelserne med kameraerne som billetkontrolløren bærer.

Behandlingsgrundlag 

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e, jf. Artikel 10

Modtagere 

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

  • Politiet, hvis vi vurderer at politianmeldelse er nødvendig som følge af et strafbart forhold.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 

  • Optagelser fra bodycams slettes normalt efter senest 7 dage. Optagelser der skal anvendes i forbindelse med straffesager, opbevares indtil de er overgivet til politiet.