Henvendelser til Movias Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Movia har udpeget Charlotte Bagger Tranberg (Bech-Bruun advokatfirma) som Databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren er en del af Movia.

Formål 

  1. at besvare dine henvendelser vedrørende persondataspørgsmål, herunder brug af dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne.
  2. at dokumentere Movias overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger, samt de oplysninger, som din forespørgsel i øvrigt giver anledning til.
  • Følsomme oplysninger: Relevante oplysninger i forbindelse med besvarelse af din henvendelse.
  • CPR-nummer: Kun hvis dette er relevant for at besvare din henvendelse om f.eks. indsigt.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

  • Direkte fra dig, når du henvender dig til Databeskyttelsesrådgiveren.
  • Fra Movias systemer i det omfang det er relevant for at besvare din henvendelse, f.eks. om indsigt.

Behandlingsgrundlag 

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.c (almindelige oplysninger)
  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 9.1.f (følsomme oplysninger)
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 (CPR-nummer)

Modtagere

Vi deler som udgangspunkt ikke dine oplysninger med andre end Databeskyttelsesrådgiveren, der er underlagt en skriftlig databehandleraftale.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Korrespondance med Databeskyttelsesrådgiveren og til/fra dig opbevares i Movias journalsystemer i mindst 5 år af hensyn til Movias dokumentation for at vi overholder databeskyttelsesreglerne. Dog kan der ikke ske sletning før journalsystemet er afleveret til Rigsarkivet i henhold til reglerne i arkivloven, hvorfor opbevaringstiden konkret kan være længere.