Kameraer til kontrol af passagertællinger

Movia tæller hvor mange passagerer, der stiger af og på i udvalgte busser. Det sker via sensorer over dørene, som ikke registrerer personoplysninger. Til kontrol af, at tællingerne er korrekte, foretages i disse busser også videooptagelser i meget lav opløsning.

Formål 

At foretage kontrol af Movias passagertællinger i forbindelse med indtægtsdeling mellem trafikvirksomhederne; DSB, Metroselskabet og Movia. Optagelserne har alene til formål at kontrollere, at sensorerne tæller rigtigt og har ikke til formål at identificere personer. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Almindelige personoplysninger: Billedoptagelser i meget lav opløsning. Kameraet er placeret, så optagelse sker oppefra og ned, og muligheden for at genkende personer er derfor ganske lille. 

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

  • Fra optagelserne med kameraer i udvalgte busser.

Behandlingsgrundlag 

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e

Modtagere

Vi deler normalt ikke optagelserne med nogen, men vi bruger databehandlere (leverandører), som hjælper os med at gennemføre passagertællinger og kontrol af disse. Databehandlere er underlagt vores instruks og skriftlige aftaler.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
Det vil sige, at vi sletter optagelserne, når opgørelser til deling af indtægter mellem parterne er afsluttet og kontrolleret.