Kameraer til passagertællinger

Movia fortager passagertællinger i hver enkelt bus, én gang om året. En dag pr. år opsættes et kamera i bussen, der registrerer hvor mange der går ind og ud ad bussens døre. Optagelserne sker i meget lav opløsning og muligheden for at genkende personer er derfor ganske lille.

Formål 

At foretage kontrol af Movias passagertællinger i forbindelse med indtægtsdeling mellem trafikselskaberne på Sjælland; DSB, Metroselskabet og Movia.

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Almindelige personoplysninger: Billedoptagelser i meget lav opløsning. Kameraet er placeret, så optagelsen sker oppefra og ned.

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

  • Fra optagelserne med kameraerne.

Behandlingsgrundlag 

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e

Modtagere

Vi deler normalt ikke optagelserne med nogen.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. 
Det vil sige, at vi sletter optagelserne, når opgørelser til deling af indtægter mellem parterne er afsluttet og kontrolleret.