Køb og fornyelse af rejsehjemmel i Movias salgssteder

Når du køber eller fornyr rejsehjemmel i et af Movias salgssteder, registrerer vi personoplysninger. OBS: Denne information handler kun om periode og pensionistkort som ikke er rejsekort. For rejsekort er Rejsekort A/S den dataansvarlige i forbindelse med salg, tank-op og fornyelse af rejsekort. Se Privatlivspolitik for Rejsekort.

Formål 

At betjene dig som kunde i forbindelse med salg og fornyelse af periodekort (bortset fra rejsekort).

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

  • Almindelige personoplysninger: Navn adresse, oplysning om zoner og gyldighedsperiode, stamkortnummer, kundetype (ex. barn/pensionist).

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

  • Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e

Modtagere

Vi vil ikke dele dine personoplysninger.
Movias salgssteder (kiosker, supermarkeder) behandler personoplysningerne under vores instruks.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Oplysninger om køb og fornyelse af periodekort opbevares i løbende år + 3 år, da vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale.