Kundehenvendelser

Når du ringer eller skriver til Movia med ris/ros, klager og spørgsmål, ansøger om rejsegaranti m.v.

Formål 

 1. at besvare dine henvendelser og betjene dig som kunde i Movia
 2. at opfylde vores journaliseringspligt
 3. at foretage udbetalinger til dig, når du har krav på refusion, udbetaling af rejsegaranti m.v.

Kategorier af personoplysninger

Vi kan behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 • Almindelige personoplysninger: Navn og adresse, telefonnummer, e-mail, kontonummer, foto, oplysning om din rejsehjemmel (f.eks. mobilprodukt, rejsekort etc.), din rejse/lokation, din kundetype, oplysning om førtidspension og pensionsoplysninger
 • Følsomme oplysninger;  Relevante oplysninger i forbindelse med din rejse eller rejsehjemmel, såsom; ledsagekort, oplysning om hjælpemiddel etc. 
 • CPR-nummer: For at vi kan udbetale via NemKonto og evt. sikre entydig identifikation af dig

Kilder 

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

 • Direkte fra dig, når du henvender dig til os via telefon, mail, brev eller DOT Facebook.
 • DSB/Metro/Rejsekort A/S, hvis det er nødvendigt for at behandle din henvendelse.

Behandlingsgrundlag 

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.e
 • Databeskyttelsesforordningens Artikel 9.1.f
 • Databeskyttelseslovens § 11 (CPR-nummer) 

Modtagere 

Vi kan dele dine personoplysninger med: 

 • Pengeinstitut eller NemKonto, hvis du skal have udbetaling fra os.
 • DSB/Metro hvis det er nødvendigt for at svare dig.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Korrespondance opbevares i vores journalsystem(er) indtil disse er afleveret til Rigsarkivet iht. arkivloven.   
 • Oplysning om udbetalinger til dig opbevares i det aktuelle år + 3 år, da vi har pligt til at opbevare bogføringsmateriale.