Optagelse af telefonsamtaler i DOT kundecenter (bus og lokalbane)

Når du ringer til DOT Kundecenter på 70 15 70 00 og vælger bus og lokalbane, optager vi telefonsamtalen, hvis du har givet os lov til det.

Formål

  1. uddannelse af Movias medarbejdere
  2. dokumentation af samtalen med dig for afklaring af eventuelle uoverensstemmelser. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Kategorier af personoplysninger 

  • Almindelige personoplysninger: Din stemme og de oplysninger du selv bringer frem under samtalen.
  • Følsomme oplysninger: Vi beder normalt ikke om følsomme oplysninger, men det kan være relevant for din henvendelse, at vi får information om visse helbredsmæssige forhold i forbindelse med din brug af offentlig transport. Vi beder ikke om oplysninger, som ikke er nødvendige eller som du ikke ønsker at give os. 
  • CPR-nummer: Kun hvis du oplyser det under samtalen og det er nødvendigt.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

  • Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er:

  • Databeskyttelsesforordningens Artikel 6.1.a (samtykke)

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. 
Hvis du gør det, vil vi slette samtalen.

Modtagere

Vi deler ikke samtalerne med andre.

Opbevaring

Telefonsamtaler opbevares i højst 90 dage, hvorefter de slettes. 
Hvis du ønsker dem slettet før dette tidspunkt, kan du kontakte os. 
Du bedes oplyse navn, dato/tid og telefonnummer, så vi kan finde samtalen.