TV-overvågning i Movias busser

I Movias busser er der normalt TV-overvågning med fast installerede kameraer.

Kameraerne optager kun billede, men ikke lyd. Overvågningen sker i kriminalitetsforebyggende øjemed og er omfattet af reglerne om tv-overvågning.

Det er det enkelte private busselskab, der har ansvaret for tv-overvågningen, og som dermed er dataansvarlig for optagelserne. Spørgsmål til TV-overvågning skal derfor rettes til det busselskab, der kører den pågældende buslinje. Movia har ikke adgang til optagelserne, der som udgangspunkt kun kan udleveres til politiet.