TV-overvågning i Movias busser

I Movias busser er der normalt TV-overvågning med fast installerede kameraer.

TV-overvågning er reguleret af Databeskyttelsesforordningen (GDPR), Databeskyttelsesloven og Lov om tv-overvågning.

Det er det enkelte private busselskab, der har ansvaret for tv-overvågningen, og som dermed er dataansvarlig for optagelserne. Spørgsmål til TV-overvågning skal derfor rettes til det busselskab, der kører den pågældende buslinje. Movia kan hjælpe dig med oplysning om, hvilket selskab der kører en bestemt buslinje. Vær opmærksom på, at otagelser fra TV-overvågning normalt slettes inden for en kortere periode.