Spring menu over

Privatlivspolitik - Udbud

Her kan du læse om vores behandling af personoplysninger i forbindelse med Movias udbud. Det gælder, hvis du er tilbudsgiver eller hvis dine oplysninger i øvrigt indgår som en del af et udbud. Eksempelvis, hvis du er ansat hos en virksomhed, der deltager i Movias udbud.

Formål

Vi kan behandle personoplysningerne til følgende formål:

  • gennemførelse af udbud og efterfølgende administration af kontraktforholdet,
  • til dokumentation for vores overholdelse af udbudsreglerne og for at vi kan imødegå eventuelle krav i den forbindelse,
  • opbevaring af dokumentation for afholdelse af udbud, jf. reglerne herom i Forsyningsvirksomhedsdirektivet (art. 100), arkivloven og offentlighedsloven.

Hvilke personoplysninger vi behandler og vores hjemmel

Vi kan behandle oplysninger, som afgives af tilbudsgiver i forbindelse med deltagelse i Movias udbud, herunder 

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ansættelsessted, fotos, fødselsdato, stilling/titel, oplysninger i CV om uddannelse, tidligere og nuværende ansættelsessteder, bankoplysninger, oplysninger fra SKAT, CVR-nummer, udelukkelsesgrunde og evt. nummerplade. 

Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) (nødvendig af hensyn til Movias opgaver, jf. formålene ovenfor) og artikel 6, stk. 1 litra c) (retlig forpligtelse til opbevaring af materiale). 

Oplysning om strafbare forhold: Eventuel oplysning om strafbare forhold i serviceattest.

Hjemmel: Databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. artikel 6, stk. litra e).

Kilder

Oplysningerne indsamles i forbindelse med udbud, herunder ved afgivelse af tilbud via den relevante udbudsportal - Ethics eller Mercell. Det vil sige, at oplysningerne stammer fra tilbudsgiver eller relevante offentlige registre/myndigheder. 

Modtagere

De leverandører, som driver udbudsportalerne har adgang til oplysningerne. De er vores databehandlere og er underlagt vores instruks samt skriftlig databehandleraftale.

Vi gør opmærksom på, at Movia er omfattet af regler om aktindsigt, der betyder, at offentligheden som udgangspunkt har adgang til at få udleveret dokumenter og oplysninger, herunder datasæt fra Movia, dog med de undtagelsesmuligheder der findes i lovgivningen.

Opbevaring

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

Det betyder, at vi vil opbevare det samlede udbudsmateriale, herunder tilbud, bilag og kontrakter i kontrakternes løbetid samt en periode på mindst 3 år herefter.  

Vi er dog forpligtede til som minimum at opbevare materialet, indtil der er sket aflevering til Rigsarkivet efter reglerne i arkivloven. Det betyder, at opbevaringstiden konkret kan være længere.