Årsrapport

Frem til 2013 udarbejdede Movia både et årsregnskab og en særskilt beretning. Fra 2014 indgår årsberetningen som en del af den samlede årsrapport.