Movia - de første ti år

I anledning af 10 året for Movias etablering, har kommunale og regionale poliltikere, samarbejdspartnere og interessenter bidraget med deres syn på, hvor Movia som kommunalt- og regionalt ejet fælles selskab skaber resultater, og hvad ønskerne er til fremtiden.

I 2017 er det 10 år siden, at Movia blev etableret som led i kommunalreformen. De tre tidligere trafikselskaber blev lagt sammen i ét selskab med opgaven at udmønte den del af den kollektive transport, som vi i kommunerne og regionerne har ansvar for: Ét stort fælles trafikselskab, som skulle samle kommunernes og regionernes fælles udviklings- og konkurrencekraft i markedet til gavn for den kommunale og regionale økonomi, og som på effektiv vis kunne sikre holdbare mobilitetsløsninger til gavn for borgerne i hovedstadsområdet og på hele Sjælland. 

10 år er nu gået, og Movia er i dag et tydeligt eksempel på, at kommunerne og regionerne gennem det fælles ejerskab har sat klare aftryk på den kollektive transport: høj kundetilfredshed, høj regularitet, rejsekort på hele Sjælland, ny finansieringsmodel, flextrafikløsninger hvor det er rentabelt, øget digitalt billetsalg, og en styrket profil i forhold til samarbejdspartnere og interessenter. 15. januar 2017 kan kommunerne og regionerne via Movia også sætte implementering af den største reform af priserne i den kollektive transport siden 1970’erne på resultatlisten.   

I anledning af 10 året for Movias etablering, har kommunale og regionale politikere, samarbejdspartnere og interessenter bidraget med deres syn på, hvor Movia skaber resultater, og hvad ønskerne er til fremtiden. 

Læs her