Budgetanalyse

Movias økonomi skal holde til fremtidens forandringer i den kollektive transport og derfor er der over årsskiftet 2016/2017 blevet udarbejdet en budgetanalyse af Movias udgifter til buskørsel, lokalbaner og samlede administrative udgifter.

Movias bestyrelse har fastlagt en økonomisk politik, som sikrer, at Movias administration- og lønudgifter pr. driftstime bussen kører med passagerer holdes på 2017-niveau, når busdriften tilpasses Metro Cityringen fra medio 2019, hvilket forventes at betyde 25 mio. færre buspassagerer.

For at finde ud af, om der kan findes yderligere besparelser i Movia, besluttede Movias bestyrelse, at der hen over årsskiftet 2016/2017 skulle gennemføres en budgetanalyse af Movias udgifter til buskørsel, lokalbaner og samlede administrative udgifter.

Budgetanalysen har to overordnede formål. Det første er at få et opdateret billede af Movias omkostningseffektivitet sammenlignet med både de øvrige trafikselskaber i Danmark samt sammenlignelige europæiske trafikselskaber. Og for det andet, for at identificere udgiftsområder, hvor der kan være et potentiale for at høste effektiviseringer.

Budgetanalysen viser, at Movias busdrift er blandt de mest omkostningseffektive i et europæisk perspektiv – både for by og regionalkørsel, og at der på udvalgte udgiftsområder er potentiale for at høste besparelser på 50 – 57 mio. kr. frem mod 2021.

Du kan læse en opsamling af budgetanalysens resultater i Budgetanalyse 2017 (kort fortalt)