Evaluering af overgangen til eldrevne busser og havnebåde

Movia arbejder løbende med at udbyde dele af vores busdrift med krav om anvendelse af emissionsfri busser. I september 2017 gav den Europæiske Investeringsbank Trafikselskabet Movia tilsagn om støtte under ELENA-programmet til gennemførelse af projektet ”Transition to Electric Buses and Boats in Movia” (TEBB).

Et af projektets delopgaver omfatter en kortlægning og evaluering af de første udbud med krav om nulemission/elbusser, som Movia har gennemført i 2017-2018. Movia bad derfor Epinion om at gennemføre en evaluering, der omfatter:

·         Udbud A16 (udbud af elbusdrift på Roskilde Kommunes bybuslinjer)

·         Udbud af Rammeaftale om ladeinfrastruktur i byrummet

·         Udbud A17 (krav om nulemission på linje 2A og 18 i København og Frederiksberg kommuner samt linje 147, 157 og 156 i Ballerup og Egedal kommuner)

·         Udbud H5 (udbud af København Kommunes havnebusser)

 

Læs mere om udbudene i faktaboksen.

 

På baggrund af en grundig dialog med busoperatørerne har Movia tilpasset sin udbudsmodel for busdriften i forhold til de særlige udfordringer, som knytter sig til emissionsfri busser. Movia har arbejdet systematisk med at reducere operatørernes oplevede risici ved anvendelse af elbusser, hvilket har ført til en række tilpasninger af Movia udbudsbetingelser og ansvarsfordelingen mellem Movia og operatørerne. Movia har bl.a. påtaget sig ansvaret for de ladestationer i byrummet til opladning af elbusser, som operatørerne måtte behøve for at kunne tilbyde elbusdrift.

 

Arbejdet har resulteret i en udbudsmodel, hvor operatørerne undgår at skulle påtage sig risici for forhold omkring drift af emissionsfrie busser, som de ikke selv er herre over. Det er med andre ord lykkedes Movia at få skarpe priser på drift af emissionsfri busdrift.     

 

Læs rapporten
Erfaringerne, som Movia fået gennem disse udbud, er nu samlet sammen i en evalueringsrapport, som kan læses her