Forretningsplan

Movias forretningsplan er gældende for fire år ad gangen. Den opstiller retning og mål for vores arbejde

Movia har udarbejdet en fire-årig forretningsplan, som er godkendt af bestyrelsen. Forretningsplanen opstiller retning og ambitiøse mål for de områder, hvor vi skal fokusere ressourcer og udvikling.

Movia skal fortsat kunne levere mere efterspurgte, driftseffektive og miljørigtige trafikløsninger og produkter til kommuner og regioner for at gøre kollektiv transport til et attraktivt førstevalg. Samtidig skal Movia gennem rådgivning og udvikling bidrage til at gøre det tydeligt, hvilken rolle den kollektive transport spiller som en del af den samlede borgerrettede service.

Derfor fokuserer den aktuelle forretningsplan på øget kundetilfredshed, større mobilitet og fremkommelighed, grønnere kollektiv trafik, styrket Flextrafik, et velfungerende marked og kollektiv trafik som borgerrettet service. Samtidig skal Movia fastholde og tiltrække de nødvendige kompetencer for at kunne yde relevant, velfunderet og fremsynet rådgivning.

Implementeringen af forretningsplanen vil konsolidere Movias position som dagsordensættende i udviklingen af den kollektive trafik og sikre, at selskabet fortsat er kommunerne og regionernes foretrukne strategiske rådgivningspartner – ikke kun, når det gælder bus-, Flextrafik og lokalbaner men på hele mobilitetsområdet.