Fra Trafikplan til Mobilitetsplan

Movia erstatter Trafikplanen med en Mobilitetsplan. Mobilitetsplanen skal skabe bedre sammenhæng i planlægningen af den kollektive mobilitet på Sjælland og vise de 2,6 millioner borgere og mange virksomheder, hvordan kollektiv mobilitet skaber værdi lokalt og regionalt.

Movias Mobilitetsplan rummer et strategisk net (de 90 største buslinjer og lokaltogsstrækninger) med flerårigt tilhørende budget, som trafikselskabsloven foreskriver, suppleret med et helhedsorienteret syn på mobilitet, kollektiv transport, miljø, klima, kunder og innovation.

Arbejdet med at udvikle og forankre indholdet af mobilitetsplanen er foregået frem til sommeren 2019. Forslaget til Movias Mobilitetsplan 2020 blev d. 6. november 2019 godkendt og blev efterfølgende sendt i høring. Høringsfristen er d. 20. marts 2020, og planen forventes godkendt i Movias bestyrelse sommeren 2020.

I høringsperioden inviterer Movia til dialog med kommuner, regioner og en række øvrige interessenter. Se høringslisten her.

Læs forslaget til Movias mobilitetsplan