Mobilitetsplan 2020

Movias Mobilitetsplan skal skabe bedre sammenhæng i planlægningen af den kollektive mobilitet på Sjælland og vise de 2,6 millioner borgere og mange virksomheder, hvordan kollektiv mobilitet skaber værdi lokalt og regionalt.

Mobilitetsplanen rummer et strategisk net med de 90 største buslinjer og lokaltogsstrækninger, et flerårigt budget, suppleret med et helhedsorienteret syn på mobilitet, kollektiv transport, miljø, klima, passagerer og innovation.

Læs Movias mobilitetsplan 2020
Se oversigt over det strategiske net samt det flerårige budget 

 

Mobilitetsplan efter grundig høringsproces
Mobilitetsplanen erstatter trafikplanen og blev sendt i høring i efteråret 2019. I høringsperioden inviterede Movia til dialog med kommuner, regioner og en række øvrige interessenter, og der er indkommet i alt 61 høringssvar.

Planen blev justeret som følge af høringssvar og vedtaget endeligt i Movias bestyrelse i juni 2020.

Se hvidbog over høringssvar
Læs høringsnotat som sammenfatter høringssvar