Mobilitetsplan

Fra Trafikplan til Mobilitetsplan


Movia erstatter Trafikplanen med en Mobilitetsplan. Mobilitetsplanen skal skabe bedre sammenhæng i planlægningen af den kollektive mobilitet på Sjælland, og vise de 2,6 millioner borgere og mange virksomheder, hvordan kollektiv transport skaber værdi lokalt og regionalt.

I forbindelse med Movias arbejde med Mobilitetsplan 2021, sendes 12 arbejdspapirer i administrativ høring blandt kommuner og regioner. Herudover bliver øvrige eksterne samarbejdspartnere inddraget i høringsprocessen. Du kan se de 12 arbejdspapirer i højre side.

Movias Mobilitetsplan rummer et strategisk net (de 100 største buslinjer og lokaltogsstrækninger) med flerårigt tilhørende budget, som trafikselskabsloven foreskriver, suppleret med et helhedsorienteret syn på mobilitet, kollektiv transport, miljø, klima, kunder og innovation. Mobilitetsplanen sendes i høring fra december 2018 til februar 2019 og forventes godkendt i Movias bestyrelse i løbet af foråret 2019.

Arbejdspapirerne behandler udvalgte mobilitetsområder med invitation til dialog blandt interessenterne om mobilitetens udvikling i den sjællandske geografi. Afsættet er de kommunale og regionale mobilitetsbidrag.

Det er ønsket, at arbejdspapirerne kan skabe god debat, som beriger arbejdet med Movias Mobilitetsplan 2021. Arbejdspapirerne har derfor karakter af forberedende analysearbejde og er ikke politisk besluttede. De indeholder heller ikke konkrete målsætninger, men derimod faglige betragtninger, som Movia ønsker drøftet med kommuner, regioner og andre interessenter. Arbejdspapirerne er offentliggjort på Movias hjemmeside og sendes derudover til udvalgte interessenter. Der er i alt udarbejdet 12 arbejdspapirer.

Kommuner og regioner samt eksterne interessenter opfordres til at indgå i dialogen omkring arbejdspapirerne frem til d. 17. september 2018.

Følgende områdechefer vil stå for dialogen omkring hvert enkelt arbejdspapir:

Movias budget- og regnskabsproces: Linda Drengsgaard, ldr@moviatrafik.dk
Det strategiske net: Torsten Rasmussen, tor@moviatrafik.dk
Kundetilfredshed: Pernille Jørgensen, pej@moviatrafik.dk
Miljømål for flextrafik: Jeppe Gaard, jeg@moviatrafik.dk
Miljøforbedringer af lokaltogstrafik: Jeppe Gaard, jeg@moviatrafik.dk
Handicaptilgængelighed: Peter Rosbak Juhl, prj@moviatrafik.dk
Kollektiv transport og samfundsnytte: Peter Rosbak Juhl, prj@moviatrafik.dk
Flextur: Jens Peter Langberg, jpl@moviatrafik.dk
Kommunale planer: Peter Rosbak Juhl, prj@moviatrafik.dk
Ny viden om rejser og passagerer: Peter Rosbak Juhl, prj@moviatrafik.dk
Samdrift mellem statslige og regionale jernbaner: Jeppe Gaard, jeg@moviatrafik.dk
Førerløse busser: Peter Rosbak Juhl, prj@moviatrafik.dk