Mobilitetsplan


Fra Trafikplan til Mobilitetsplan
Movia erstatter Trafikplanen med en Mobilitetsplan. Mobilitetsplanen skal skabe bedre sammenhæng i planlægningen af den kollektive mobilitet på Sjælland og vise de 2,6 millioner borgere og mange virksomheder, hvordan kollektiv mobilitet skaber værdi lokalt og regionalt.

Movias Mobilitetsplan rummer et strategisk net (de 100 største buslinjer og lokaltogsstrækninger) med flerårigt tilhørende budget, som trafikselskabsloven foreskriver, suppleret med et helhedsorienteret syn på mobilitet, kollektiv transport, miljø, klima, kunder og innovation.

Den forventede arbejdsproces med at udvikle og forankre indholdet af mobilitetsplanen løber indtil sommeren 2019. Mobilitetsplanen forventes sendt i høring i efteråret 2019 og forventes godkendt i Movias bestyrelse primo 2020.


Om arbejdspapirerne

I forbindelse med Movias forberedende arbejde med Mobilitetsplanen er 12 arbejdspapirer blevet udarbejdet, og Movia har været i dialog med kommuner og regioner. Herudover er øvrige eksterne samarbejdspartnere blevet inddraget i dialogprocessen. Du kan se de 12 arbejdspapirer i højre side.

Arbejdspapirerne behandler udvalgte mobilitetsområder med invitation til dialog blandt interessenterne om mobilitetens udvikling i den sjællandske geografi. Afsættet er de kommunale og regionale mobilitetsbidrag.

Det er ønsket, at arbejdspapirerne kan skabe god debat, som beriger arbejdet med Mobilitetsplanen. Arbejdspapirerne har derfor karakter af forberedende analysearbejde og er ikke politisk besluttede. De indeholder heller ikke konkrete målsætninger, men derimod faglige betragtninger, som Movia ønsker drøftet med kommuner, regioner og andre interessenter. Arbejdspapirerne er offentliggjort på Movias hjemmeside og derudover sendt til udvalgte interessenter.