Trafikplan 2016 er vedtaget

Nyt strategisk net tilpasset til den nye banestruktur, fossilfri busdrift i 2030 på økonomisk bæredygtige vilkår, og ændret styringsmål fra passagervækst til fokus på produktivitet er blandt de væsentligste nyheder.

Kommunerne og regionerne på Sjælland bruger hvert år knap 3 milliarder kr. på at skabe effektiv og sammenhængende kollektiv transport i busser, lokalbaner og Flextrafik på hele Sjælland. Movias opgave som kommunalt/regionalt selskab er at bidrage til, at der skabes sammenhæng og dermed maksimal samfundsmæssig værdi af investeringen. En del af denne rolle er i henhold til trafiksel­skabsloven at udarbejde en trafikplan med forslag til et strategisk net med tilhørende flerårigt budget.

Trafikplan 2016 er blevet til i samarbejde med kommunerne og regionerne på Sjælland. Planen opstiller målsætninger for udviklingen i den kollektive transport de kommende år– i by og på land. De væsentligste nybrud i Trafikplan 2016 er:

  • et strategisk busnet, som er tilpasset metrocityringen og den nye bane mellem København og Ringsted,
  • ændret styringsmål fra passagervækst til produktivitet og effektivitetsmål (antal passagerer pr bustime og tilskud pr påstiger)
  • fossilfri busdrift i 2030, der besluttes i etaper efter hvert udbud af buslinjer.

Trafikplan 2016 indeholder desuden målsætninger om +Way, kundetilfredshed, betjening i tyndt befolkede områder, Flextrafik samt terminaler og stoppesteder.

Trafikplan 2016 har været i politisk høring og er godkendt af Movias bestyrelse den 23. februar 2017.