Pjece om takstharmonisering

Når Takst Sjælland træder i kraft 15. januar 2017, er der tale om den største reform af priserne i den kollektive transport siden 1970’erne. Med reformen skabes der enkelhed i priserne, og hele den kollektive trafik på Sjælland kommer til at hænge bedre sammen. Det gør den kollektive transport mere attraktiv.

Det er slut med uigennemsigtige priser for enkeltbilletter, rejsekort og periodekort – fremover er rejsekortet altid billigere end enkeltbilletten, og også billigere end periodekortet, med mindre man rejser 26 gange på samme strækning på en måned – så kan et periodekort være billigere.

I pjecen ”Sjælland samles i ét stort pendlingsområde” gives et godt overblik over de centrale ændringer, reformen medfører. DSB, Metro og Movia står i fællesskab bag reformen, og selskaberne ønsker med pjecen fra DOT, Din offentlige Transport, at give samlet information til politikere, samarbejdspartnere og interessenter.

Pjecen kan frit deles på hjemmesider mv.

I efteråret følges op med en række kundevendte informationskampagner med DOT som afsender. Inden reformen træder i kraft, vil der også blive lagt en prisberegner på dinoffentligetransport.dk og på rejseplanen.dk, hvor den enkelte kunde kan se, hvilket billetprodukt, der bedst passer til kundens rejsemønster.