Forslag til Trafikplan 2016

Nyt strategisk net tilpasset til den nye banestruktur, fossilfri busdrift i 2030 på økonomisk bæredygtige vilkår, og ændret styringsmål fra passagervækst til fokus på produktivitet er blandt de væsentligste forslag.

Kommunerne og regionerne på Sjælland bruger hvert år knap 3 milliarder kr. på at skabe effektiv og sammenhængende kollektiv transport i busser, lokalbaner og Flextrafik på hele Sjælland. Movias opgave som kommunalt/regionalt selskab er bidrage til, at der skabes sammenhæng og dermed maksimal samfundsmæssige værdi af investeringen. En del af denne rolle er i henhold til trafikselskabsloven at udarbejde en trafikplan med forslag til et strategisk net med tilhørende budget.

Forslag til Trafikplan 2016 er blevet til i en proces med kommunerne og regionerne på Sjælland. Forslaget omhandler, hvordan udviklingen i den kollektive transport de kommende år bedst tilrettelægges – i by og på land. De væsentligste nybrud i forslaget er;

  • forslag til et strategisk net, som er tilpasset den nye banestruktur 
  • forslag om ændret styringsmål fra passagervækst til produktivitet og effektivitet 
  • forslag til fossilfri busdrift i 2030

Forslag til Trafikplan 2016 har været i politisk høring og høringssvarene bearbejdes. Forslaget skal herefter godkendes i Movias bestyrelse i februar 2017.

Mangler der noget, eller ønskes yderligere oplysninger, kan man kontakte Carsten Jensen på 36 13 14 65 eller Jesper Fønss på 36 13 16 70.