Regler og vedtægter

Movias virke er primært reguleret af Trafikselskabsloven og Vedtægt for Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia er etableret som et offentligt trafikselskab. Rammerne for vores arbejde er fastlagt i Lov om Trafikselskaber og i Vedtægt for Trafikselskabet Movia.

Movia dækker Region Sjælland og Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm og varetager følgende opgaver, jf. lovens kapitel 2:

  • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
  • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
  • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
  • Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede
  • Privatbaner

Særligt om reklamer


Busoperatørerne kan vælge at sælge reklameplads i eller på busserne. Movia har derfor udarbejdet et regelsæt for reklamer på busserne, hvoraf det blandt andet fremgår, at reklamerne ikke må virke unødigt stødende.

I forhold til Movia er det operatørens ansvar, at reklamer er lovlige, og at de opfylder Movias retningslinjer for reklamer.

Som service tilbyder Movia på begæring at forhåndsvurdere, om en konkret reklame opfylder ovenstående. Reklamer, der berører eller omhandler religiøse anskuelser eller bevægelser, kønsrelaterede reklamer, samt reklamer, som direkte eller indirekte kan virke særligt krænkende på personers, herunder børn og unges, blufærdighed, eller på anden måde kan være egnede til at skabe konflikt, skal dog altid forhåndsgodkendes af Movia.

Movia kan også uden begæring vurdere aktuelle reklamer. Operatøren har pligt til at følge Movias afgørelse.

Busoperatørerne benytter pt. følgende reklamebureau til administration af salget af reklameplads i og på busserne:
Out Of Home Media, 3141 3131, www.outofhomemedia.dk