TV-overvågning


Faste kameraer i busserne


I Movias busser er der tv-overvågning med faste kameraer. Kameraerne optager billeder, men ikke lyd. Overvågningen sker i kriminalitetsforebyggende øjemed og i henhold til reglerne i lov om tv-overvågning. Persondataloven gælder for behandlingen af optagelserne.

Det er det enkelte busselskab, der har ansvaret for tv-overvågningen, og som dermed er dataansvarlig for optagelserne. Movia har ikke adgang til disse optagelser, der som udgangspunkt kun kan udleveres til politiet til brug for efterforskning. Spørgsmål til tv-overvågning skal rettes til det busselskab, der kører den pågældende buslinje. Det samme gælder, hvis man ønsker indsigt i optagelserne efter reglerne i persondataloven.

Du kan læse mere om tv-overvågning på Datatilsynets hjemmeside.  


Brug af kamera i forbindelse med billetkontrol


Som del af en forebyggende indsats mod vold og trusler mod Movias billetkontrollører, bærer kontrollørerne kamera på uniformen. Kameraet optager både lyd og billede. Målet er, at kameraet kan være med til at modvirke, at situationer optrappes, så billetkontrollen kan foregå i god ro og orden, til gavn for alle. Skulle det blive nødvendigt, kan optagelserne efterfølgende bruges som bevis i forbindelse med politiets efterforskning af eventuelle strafbare hændelser i forbindelse med billetkontrol. Optagelserne vil ikke blive brugt til andre formål.

Det er vigtigt at understrege, at kameraet ikke optager hele tiden, men kun gemmer optagelserne, hvis det aktiveres af kontrolløren. Kontrolløren kan vælge at aktivere kameraet, hvis der opstår en situation, hvor hun føler sig truet. Det vil derfor være meget få situationer, hvor det er nødvendigt at gemme optagelserne. Kontrollørerne vil så vidt muligt orientere kunden om, at kameraet aktiveres.

Optagelser opbevares hos Movia i op til 14 dage, hvorefter de slettes. Movia garanterer således ikke, at optagelserne opbevares i 14 dage. Opbevaringen sker sikkerhedsmæssigt forsvarligt og efter reglerne i sikkerhedsbekendtgørelsen for offentlige myndigheder

Optagelserne kan kun videregives til politiet. Hvis man er blevet optaget, har man dog ret til indsigt i optagelserne i henhold til persondataloven. Man har kun adgang til at se optagelser af sig selv.

Kontrolløren kan ikke se optagelserne. Kun enkelte, autoriserede medarbejdere i Movia har adgang til optagelserne i forbindelse med videregivelse til politiet, samt ved behandling af henvendelser om indsigt.

Movia er dataansvarlig for optagelserne og har anmeldt og opnået en udtalelse fra Datatilsynet om brugen af kameraerne. Den kan du læse her. 


Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til brug af kameraer, eller ønsker du indsigt i en optagelse, som du mener du optræder på, er du velkommen til at skrive til os på kunder@moviatrafik.dk eller kontakte os telefonisk på 70 15 70 00 (vælg busser og lokalbaner). 


Klager over brug af kameraer

Håndteringen af optagelser fra bussens faste kameraer og fra kontrollørernes kameraer er underlagt persondatalovens regler. Klager over Movias eller et af busselskabernes håndtering af optagelserne kan rettes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,1300 København K, tlf. 33 19 32 00, datatilsynet.dk.