Statistik og nøgletal

Her finder du udvalgte nøgletal om Movia

Passagertal

Opgørelsen viser månedspassagertal fra 2016 og frem, og opdateres hvert kvartal. Bemærk, at hvis arket åbnes i versioner af Excel, der er ældre end Excel 2010, kan fanen ”Vælg data” ikke benyttes. Valg foretages i dette tilfælde direkte i fanerne ”Månedspassagertal”, ”Gns hverdag”, ”Gns lørdag” og ”Gns søndag”. 

Passagertal bliver tilgængelige kvartalsvis.

Fede Nøgletal

Denne rapport viser de økonomiske nøgletal for hver enkelt kommune og region. I fanen ”Vælg Data” vælges den kommune eller region man ønsker at kigge nærmere på, hvorefter data automatisk opdateres i de resterende faner. Der er data for Passagerer, Tilskud, Selvfinansiering og Produktivitet. Data formidles i såvel graf som i tabel, og der er fokus på at kunne se udvikling over tid.

I arket er ligeledes medtaget en linjeoversigt, med generel information om de enkelte linjer.

Fordeling af kørsel i Movia

Procentvis fordeling af buskørslen i Trafikselskabet Movias område, fordelt på operatører. Opgørelsen er lavet på baggrund af antallet af forventede kørte timer.

Udvikling i timepriser

Se udviklingen i timepriserne, det vil sige de priser, som Movia betaler for buskørslen. Priserne er opgjort for den almindelige rutekørsel.