Statistik og nøgletal

Her finder du udvalgte nøgletal om Movia

Passagertal

Opgørelsen viser månedspassagertal fra 2017 og frem, og opdateres hvert kvartal. Bemærk, at hvis arket åbnes i versioner af Excel, der er ældre end Excel 2010, kan fanen ”Vælg data” ikke benyttes. Valg foretages i dette tilfælde direkte i fanerne ”Månedspassagertal”, ”Gns hverdag”, ”Gns lørdag” og ”Gns søndag”. 

Passagertal bliver tilgængelige kvartalsvis.

Fede Nøgletal

Denne rapport viser de økonomiske nøgletal for hver enkelt kommune og region. I fanen ”Vælg Data” vælges den kommune eller region man ønsker at kigge nærmere på, hvorefter data automatisk opdateres i de resterende faner. Der er data for Passagerer, Tilskud, Selvfinansiering og Produktivitet. Data formidles i såvel graf som i tabel, og der er fokus på at kunne se udvikling over tid.

I arket er ligeledes medtaget en linjeoversigt, med generel information om de enkelte linjer.

Sammenligning af nøgletal for kommuner

Denne rapport giver dig mulighed for at sammenligne din kommune med andre kommuner på udvalgte nøgletal.  I fanen ”Vælg Data” vælger du først dig egen kommune, hvorefter rapporten via fire parametre, vil anbefale dig hvilke kommuner du med fordel kan sammenligne med. Når du har besluttet hvilke kommuner du finder relevant, vælger du nederst din egen kommune samt dem du ønsker at fokusere på. De øvrige faner vil vise resultater på Tilskud, Timer og Passagerer, og du vil have mulighed for at få vist data i søjle- og kurvediagrammer, ligesom tabeller med data er tilgængeligt.

Husk at aktivere redigering, når du åbner dokumentet. 

Fordeling af kørsel i Movia

Procentvis fordeling af buskørslen i Trafikselskabet Movias område, fordelt på operatører. Opgørelsen er lavet på baggrund af antallet af forventede kørte timer.

Udvikling i timepriser

Se udviklingen i timepriserne, det vil sige de priser, som Movia betaler for buskørslen. Priserne er opgjort for den almindelige rutekørsel.