Statistik og nøgletal

Her finder du udvalgte nøgletal om Movia

Passagertal

Opgørelsen viser månedspassagertal fra 2013 og frem, og opdateres hvert kvartal. Bemærk, at hvis arket åbnes i versioner af Excel, der er ældre end Excel 2010, kan fanen ”Vælg data” ikke benyttes. Valg foretages i dette tilfælde direkte i fanerne ”Månedspassagertal”, ”Gns hverdag”, ”Gns lørdag” og ”Gns søndag”. 

Passagertal bliver tilgængelige kvartalsvis:
1. kvartal 2017: 16. maj 2017
2. kvartal 2017: 19. september 2017
3. kvartal 2017: 8. november 2017
4. kvartal 2017: 7. februar 2018

Fordeling af kørsel i Movia

Procentvis fordeling af buskørslen i Trafikselskabet Movias område, fordelt på operatører. Opgørelsen er lavet på baggrund af antallet af forventede kørte timer.

Udvikling i timepriser

Se udviklingen i timepriserne, det vil sige de priser, som Movia betaler for buskørslen. Priserne er opgjort for den almindelige rutekørsel.