Statistik og nøgletal

Her finder du udvalgte nøgletal om Movia

Passagertal

Opgørelsen viser månedspassagertal fra 2016 og frem, og opdateres hvert kvartal. Bemærk, at hvis arket åbnes i versioner af Excel, der er ældre end Excel 2010, kan fanen ”Vælg data” ikke benyttes. Valg foretages i dette tilfælde direkte i fanerne ”Månedspassagertal”, ”Gns hverdag”, ”Gns lørdag” og ”Gns søndag”. 

Passagertal bliver tilgængelige kvartalsvis.

Fordeling af kørsel i Movia

Procentvis fordeling af buskørslen i Trafikselskabet Movias område, fordelt på operatører. Opgørelsen er lavet på baggrund af antallet af forventede kørte timer.

Udvikling i timepriser

Se udviklingen i timepriserne, det vil sige de priser, som Movia betaler for buskørslen. Priserne er opgjort for den almindelige rutekørsel.