Møde 19-09-2019

Møde 19-09-2019

Resume af mødet i Movias tilgængelighedsforum den 19. september 2019

 Mødets hovedtema var en præsentation af Movias nye tiltag, et borgerpanel. Borgerpanelet består af knap 50 borgere med mindst én deltager fra alle kommuner på Sjælland. Borgerpanelet er sammensat med en spredning på køn, alder, rejsefrekvens og digital parathed. Det er er analysefirmaet Epinion, som har stået for rekruttering af borgere til panelet. Det er Movias ønske, at man med dette borgerpanel får mulighed for at inddrage borgerne aktivt i diverse tiltag og forandringer i de kollektive transportløsninger og services. Borgerpanelet vil bl.a. teste nye indsatser, vurdere tiltag til bedre trafikinformation og se på løsninger, der giver mere mobilitet i og uden for de store byer.

Via følgende link kan læses mere om Movias borgerpanel https://www.moviatrafik.dk/om-os/borgerpanel/kriterier-for-movias-borgerpanel  

 Her ud over blev Movias elektroniske køreplaner på www.dinoffentligetransport.dk drøftet, hvor der pt. arbejdes på en løsning der gør det muligt at få læst disse op med en skærmlæser på mobil eller PC. Movia fortalte, at arbejdet sker i dialog med både tilgængelighedsforum og direkte med Dansk Blindesamfund, der hjælper med at teste og godkende. 

 Linje 5C har flere gange været drøftet i tilgængelighedsforum, og det blev besluttet at tilgængelighedsforum skal på en besigtigelse af linje 5C for bl.a. at teste lydgiver ved døre, placering af knap til åbning af døre og holdestænger ved dørene.

 Mht. arbejdet med elektriske ramper blev forummet orienteret om, at der er mulighed for at en række brugte busser fra Norge, der sættes i drift i Hillerød, er monteret med elektrisk rampe. Desværre har en besigtigelse efter mødet vist, at der er monteret standard, manuelle ramper i busserne. 

 Afslutningsvis orienterede Movia om julebestillingen af flextrafik i december 2019. Det ledte til, at afbestillingsgebyret for ikke rettidige afbestillinger blev drøftet på ny, men blev besluttet fastholdt på det nuværende niveau. Tilgængelighedsforum fik også en orientering om, hvor mange kommuner der nu tilbyder Plustur via Rejseplanen