Møde 27-06-2019

Møde 27-06-2019

Resume af mødet i Movias Tilgængelighedsforum den 27. juni 2019

Mødets hovedtema var et oplæg og en drøftelse af trafikinformationen i forbindelse med Nyt Bynet åbner den 13. oktober 2019. I den anledning ændres 30 buslinjer så de passer godt sammen med både det udvidede metrosystem (Cityringen) og tognettet.  Forummet blev opfordret til at læse og kommentere på det informationsmateriale som er tilgængeligt på nytbynet.dk, samt at fremsøge rejser på Rejseplanen.dk på en dato efter den 13. oktober 2019. Forummet blev på den baggrund opfordret til at vende tilbage til Movia, hvis den tilgængelige rejseinformation gav anledning til spørgsmål eller ønsker om yderligere/anden information. 

 Af øvrige punkter på mødet kan fremhæves, at tilgængelighedsforum fik en status på Movias arbejde med elektriske ramper frem for manuelt betjente ramper i busdriften. I den forbindelse blev refereret til hovedpointerne i en ny rapport fra Fynbus, der har evalueret deres drift med automatiske ramper. Movia arbejder på at elektriske ramper også kommer i drift i Movias område, hvorfor erfaringerne fra Fynbus er vigtig baggrundsviden i Movias drøftelser med kommuner og regioner på Sjælland og i Hovedstadsområdet.

 Movia orienterede også om status efter et halvt års drift med nyt klagesystem i flextrafikken, hvor klageformularen fungerer godt for de fleste kunder, mens svagtseende og blinde der bruger skærmlæser har oplevet udfordringer som der arbejdes på at få løst.