Møde 28-11-2019

Møde 28-11-2019

Resume af møde i Movias tilgængelighedsforum den 28. november 2019

 Mødets hovedtema var et oplæg og en drøftelse af Movias udviklingsplan for digital trafikinformation. Baggrunden var, at tilgængelighedsforum havde vist interesse for et konkret forsøgsprojekt med beacons ved stoppesteder i Næstved. Oplægget berørte derfor både baggrunden for, hvorfor Movia har stor fokus på trafikinformation og hvad udviklingsplanen indeholder på området:

 Fokus på at Rejseplanen fungerer hurtigt og effektivt

  • At borgerne kan betjene sig med deres mobile enheder (smartphones)
  • Forsøg med nye teknologier (bl.a. beacons, der aktuelt gennemføres forsøg med i Næstved)
  • Flere digitale count down skærme v. stoppestederne

 

Der var enighed i forummet om, at opdateret trafikinformation på diverse skærme og mobile enheder skaber en god og tryg følelse hos passagererne, så længe der også stadig er mulighed for at få personlig hjælp på telefonerne via DOTs kundecenter, for dem som ikke er digitale.

 Forummet påpegede vigtigheden af, at Movia altid husker at indtænke tilgængeligheden ved diverse opdateringer af de digitale trafikinformationstjenester, således at vi undgår tilbageskridt. Forummet vil med interesse følge forsøget med beacons, og det vurderes især for blinde og svagtseende at have et potentiale for at forbedre nem adgang til trafikinformation ved stoppestederne.

 Af øvrige punkter på mødet kan fremhæves, at tilgængelighedsforum igen fik en status på Movias arbejde med elektriske ramper frem for manuelt betjente ramper i busdriften. Der blev orienteret om, at kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune på deres møde den 30. oktober 2019 besluttede, at de ikke vil gå videre med at stille krav om elektriske ramper i nye busser (i et kommende udbud af kommunens rutebusdrift) på nuværende tidspunkt.

 Der blev på mødet ligeledes fulgt op på åbningen af Nyt Bynet, og der blev fra Movias side opfordret til, at Ældresagens-, Faglige Seniorers-, og handicaporganisationernes medlemmer bliver informeret om klageformularen hos Movia, således at kritikpunkter vedrørende Nyt Bynet også tilgår Movia