Møde 03-12-2020

Mødet gav mulighed for dels en opsamling på julebestillingen 2020 i flextrafikken, der var forløbet uden problemer i bestillingsweekenden den 28. – 29. november, dels opstarten af den nye betalingsordning med månedlig faktura ved rejser med flextur, som ikke-digitale kunder kan benytte som alternativ til flextrafiks selvbetjeningsløsninger eller den suspenderede kontantbetaling.

Her ud over blev det aftalt, at tilgængelighedsforum gerne ville deltage i et sparrings- og inspirationsmøde med Vejdirektoratet og Københavns kommune omkring projektet: Ny busterminal v. Dybbølsbro st. Som et sidst punkt blev tilgængelighedsforum orienteret om, at arbejdet med at udvikle en opdateret selvbetjeningsløsning til bestilling af flextur og flexhandicap rejser ville blive påbegyndt i 2021. Projektet ledes og gennemføres af FlexDanmark, der er trafikselskabernes fælles leverandør af IT-systemer, der bruges til at bestille, planlægge og optimere kørslen i flextrafikken. Løsningen skal dels sikre, at sikkerheden omkring indlogning og kodeord lever op til nutidens standarder og krav, dels at selvbetjeningen lever op til kravene/lovgivningen vedr. webtilgængelighed.