Møde 08-10-2020

Mødet var et temamøde med deltagelse af Movias adm. direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, der gav en samlet status på corona-situationen i den kollektive transport med særlig fokus på Movias situation. Forummet fik mulighed for at stille spørgsmål og det gav anledning til en god drøftelse af både restriktioner, kapacitetsbegrænsninger, information til kunderne mv. både i busdriften, lokaltog og flextrafikken.