Møde 10-11-2020

Mødets væsentligste formål var at give en aktuel status fra Movias side på Covid-19 situationen og betydningen af indførte restriktioner for de rejsende i den kollektive transport. Aktuelle restriktioner og tiltag blev gennemgået ift. at mindske smitterisikoen i den kollektive transport. Herudover blev præsenteret en kommende betalingsløsning med månedlig fakturabetaling i flextur, der er målrettet kunder som tidligere har anvendt telefonbestilling af deres rejser med flextur og har betalt kontant i vognen. De kunder vil fremover kunne bestille telefonisk igen og efterfølgende få tilsendt en samlet faktura måned for måned. Ordningen blev taget godt i mod og tilgængelighedsforum blev efter mødet meddelt, at ordningen ville åbne ultimo november måned 2020. Tilmelding sker ved at kontakte Movias kundecenter. Afslutningsvis blev orienteret om, at Movias bestyrelse på sit seneste møde havde en temadrøftelse vedr. tilgængeligheden til busdriften på dagsordenen. Drøftelsen mundede ikke ud i konkrete beslutninger, men gav bestyrelsen mulighed for at udveksle synspunkter omkring både omkring de nuværende krav som Movia stiller, og tiltag/krav der kan overvejes af Movia, regioner og kommuner fremadrettet for at styrke indsatsen på området.