Møde 24-06-2021

Møde 24-06-2021

Mødets dagsorden indeholdt en drøftelse af rapporten fra Institut for Menneskerettigheder: ”Busser for alle”, hvor tilgængeligheden til busser i Danmark for personer med bevægelseshandicap er blevet undersøgt. Rapporten gennemgår, hvilke barrierer mennesker med bevægelseshandicap møder, når de anvender busser som en del af den rutebundne kollektive transport. Her ud over blev præsenteret og drøftet en ny billettype til førtidspensionister i beskyttet beskæftigelse, og initiativet og løsningen blev vel modtaget, og der blev gjort status på tidligere drøftelser om Movias forsøg med cykelmedtagning i busdriften. Tilgængelighedsforum blev yderligere forespurgt om forslag til, hvordan Movia skal kommunikere omkring de forventede fire gratis ture med flexhandicap, der inden mødet var stillet i udsigt i regeringens ”sommerpakke 2021”, og ligeledes hvordan Movia bedst kommunikerer til kunderne i flextur og flexhandicap om en opdateret selvbetjeningsløsning via hjemmeside og app, der aktuelt arbejdes på at udvikle. Som et sidste emne blev også Covid-19-situationen drøftet og tilgængelighedsforum fik en status på driften med de fortsat gældende restriktioner i den kollektive transport som følge af pandemien. I den forbindelse blev det også fortalt og drøftet, at kontant betaling forventeligt genindføres i Movia flextur per 1. september 2021.