Møde 25-03-2021

Møde 25-03-2021

Mødets hovedtema var en drøftelse af projektet som Vejdirektoratet står i spidsen for vedr. etablering af en ny fjernbusterminal v. Dybbølsbro station i indre København. Tilgængelighedsforum fik mulighed for at se projektforslaget, stille opklarende spørgsmål og komme med idéer til det videre arbejde med projektet.  Som et andet punkt blev tilgængelighedsforum orienteret om, hvordan implementeringen af pensionistreformen er forløbet og planer om abonnementsløsning for mimrekort. Efterfølgende var et oplæg om et nyt forsøg med cykelmedtagning i Movias busser på dagsordenen, hvor tilgængelighedsforum kom med indspark og spørgsmål til forsøget, bl.a. omkring flexarealet i bussen, der nu som forsøg bliver brugt til endnu et formål. Bl.a. ift. synshandicappede passagerer, der vil kunne opleve problemer med cykler i bussen, hvorfor god information generelt og målrettet information til kunder med cykler er meget centralt. Yderligere fik forummet en præsentation af Movias nye digitale trafikinformation på stoppesteder og lokalbanestationer, hvor en ny generation af Count Down moduler og skærme sættes op. Afslutningsvis blev givet en status og samlet op på kørslen i flextrafikken i forbindelse med julen 2020, hvor det overordnede billede var tilfredsstillende for både Movia og kunderne i forhold til både bestillingsproces og udførsel af kørslen i juledagene.