Møde 30-09-2021

Møde 30-09-2021

Mødet blev indledt med en præsentation fra DOT (Din Offentlige Transport), der har opdateret sin app til køb af billetter, og på den baggrund deltog på mødet i tilgængelighedsforum for at præsentere de tiltag og forbedringer der er under udvikling for at appen fremadrettet lever op til gældende lovgivning om, at alle offentlige mobilapplikationer skal leve op til EU’s tilgængelighedsdirektiv. DOT fik på baggrund af oplægget en række spørgsmål og kommentarer fra medlemmer af tilgængelighedsforum, hvor en særlig vigtig anbefaling var, at appen tilgængelighedstestes af et firma med ekspertviden på området inden den endelige lancering sker.

 

Det næste oplæg var en kort status om arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside for Movia, hvor bl.a. kunder i flextrafikken orienterer sig og kan læse om de forskellige kørselsordninger, finde kundeinformation, vejledninger, brugermanualer, instruktionsvideoer mv. Også har var hovedanbefalingen en tilgængelighedstest af et eksternt firma med ekspertise på området, og forummet stillede sig gerne til rådighed for en afsluttende brugertest af den færdige hjemmeside.

 

På mødet fik tilgængelighedsforum yderligere mulighed for at komme med bemærkninger og holdninger til ”Solsikkesnoren”, der gør det muligt som person med et usynligt handicap med snoren at kan markere et ønske ekstra støtte eller vejledning. Det blev anbefalet, at Movia fortsætter sit arbejde med at undersøge en evt. implementering af snoren med det forbehold, at der allerede eksisterer en række symboler og ordninger allerede, som solsikkesnoren vil skulle kæmpe om opmærksomheden med. Forummets deltagere afklarer holdningen til solsikkesnoren med deres respektive organisationer med henblik på en tilbagemelding inden næste møde i tilgængelighedsforum.

 

I øvrigt blev på mødet orienteret om en beslutning fra Region Hovedstaden om, at Movia skal udbyde fire af regionens linjer (150S, 15E, 55E, 65E) med elektrisk, udskydelige ramper som alternativ til standardløsningen med manuelle, håndbetjente ramper. Ligeledes blev forummet orienteret om, at den aktuelle økonomiske udviklingen og aktivitet på arbejdsmarkedet også betyder, at der i transporterhvervet og den kollektive transport er stigende bekymring for en situation med mangel på chauffører. Aktuelt giver det nogle dage problemer i flextrafikken, hvor det kan være svært eller umuligt at finde en ledig vogn på det ønskede tidspunkt. Forummet havde ikke aktuelt meldinger fra baglandet om, at dette problem for alvor er slået igennem, men vil være opmærksomme herpå, og to derfor orienteringen til efterretning.

 

Afslutningsvis blev givet en status på arbejdet med en opdateret selvbetjening til bestilling af ture i flextrafikken online via hjemmeside eller app, der nu forventes lanceret primo 2021, og om processen for bestilling af julekørsel i flextrafikken 2021.