Et udvalg med unge for de unge


Vi vil gerne give unge lettere adgang til den kollektive transport, og derfor har vi nedsat et ungeudvalg, som skal være med til at give et bud på en ny ungdomsrabat, som tager udgangspunkt i unges behov for attraktive billetprodukter- og rabatter.

Ungeudvalget er sammensat af medlemmer, som har viden og erfaring med netop det emne – enten fordi de selv er unge, eller fordi de på anden måde har relation til unge og deres transportvaner. Ungeudvalget skal komme med anbefalinger – set fra unges liv og synsvinkel.

Unge bruger grønne transportmidler til uddannelse. De voksne tager bilen til arbejde

Unge er flittige brugere af bus, tog og metro, når de skal til deres uddannelse. 35% af turene er med bus, tog og metro. Og hele 75% er med grønne transportmidler. De voksne bruger bus, tog og metro til 10% af deres ture og bilen til 68% af turene. Det betyder at kun knap 1/3, eller 32% af deres ture til arbejde kan betegnes som rejser med grønne transportmidler.

Tallene viser antallet af ture som unge og voksne tager, når de skal til uddannelse og arbejde. Unge gruppen er mellem 16 og 26 år. Voksne er mellem 27 og 64 år. Tallene bygger på data fra den nationale transportundersøgelse hvor 28.00 personer hver år svarer på, hvor meget, hvordan, hvor, hvornår og hvorfor de rejser.