Fakta om unge, klima og kollektiv transport

Unge bruger grønne transportmidler til uddannelse. De voksne tager bilen til arbejde

Unge er flittige brugere af bus, tog og metro, når de skal til deres uddannelse. 35% af turene er med bus, tog og metro. Og hele 75% er med grønne transportmidler. De voksne bruger bus, tog og metro til 10% af deres ture og bilen til 68% af turene. Det betyder at kun knap 1/3, eller 32% af deres ture til arbejde kan betegnes som rejser med grønne transportmidler.

Tallene viser antallet af ture som unge og voksne tager, når de skal til uddannelse og arbejde. Unge gruppen er mellem 16 og 26 år. Voksne er mellem 27 og 64 år. Tallene bygger på data fra den nationale transportundersøgelse hvor 28.00 personer hver år svarer på, hvor meget, hvordan, hvor, hvornår og hvorfor de rejser.

 

Unge bruge (også) bil på de korte ture under 5 km

Næsten halvdelen (43%) af unge under uddannelse har mindre end 5 km til deres uddannelse. Denne gruppe er derfor også flittige til at gå og cykle - mens hver 7. ung i denne gruppe tager den under 5 km lange tur i bil. Den kollektiv transport er vigtig for de unge, der har mere end 10 km til uddannelse. I denne gruppe tager 2 ud af 3 bus og tog for at komme frem. Og resten af turene foregår i bil – enten alene eller sammen med venner.

Tallene viser hvor langt unge har til uddannelse og hvilke transportmidler de bruger på turen. Unge gruppen er mellem 16 og 26 år. Tallene bygger på data fra den nationale transportundersøgelse hvor 28.00 personer hver år svarer på, hvor meget, hvordan, hvor, hvornår og hvorfor de rejser.Klimaaftrykket fra transport

De fleste biler og busser kører stadig på fossilt brændstof og giver derfor et klimaaftryk, hver gang de bruges. Den grønne omstilling vil ændre på aftrykket. Men med de køretøjer der er på veje og baner i dag, påvirker vi klimaet hver gang vi rejser. Aftrykket for én person der rejser 5/10/20 km hver dag til uddannelse er tre gange større hvis de kører alene i bil, end hvis de bruger kollektiv transport. Eller kører tre sammen i bilen. Cyklen og fødderne er selvfølgelig bedst for klimaet.

Data bygger på data fra Færdselsstyrelsen og FDM og dækker over sammensætningen af de biler, busser, tog og metro der kører på veje og baner i dag. Fremover vil flere biler, busser og tog køre på el, der har et mindre CO2-aftryk. Tjek dit eget CO2-aftryk på pendlertjek.dk

Økonomien i den kollektive transport

Det koster hvert år 20.174 mio. kr. at køre kollektiv transport i Danmark. Det svarer næsten til prisen for Københavns Metro Cityring. Kunderne i bus, tog og metro betaler samlet set knap halvdelen af prisen for at drive den kollektive transport. Derfor er det vigtigt, at mange bruger den kollektive transport for at regnestykket kan gå op. Uden tilskud fra kommunerne og staten ville det ikke løbe rundt.

 

Data kommer fra årsrapporter og opgørelser fra Transportministeriet. Københavns Metro Cityring er opgjort til at koste 25 milliarder kroner at bygge.