Mød ungeudvalget

Movias ungeudvalg er bredt sammensat af unge fra ungdomsorganisationer, repræsentanter fra uddannelsesorganisationer og af medlemmer fra Movias bestyrelse.

Der deltager derfor unge fra:
• Danske Studerendes Fællesråd - Landsorganisation for studerende på videregående uddannelser i Danmark
• Studenterforum - Talerør for studerende på professionshøjskolerne
• Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
• Sammenslutningen af Handelsskoleelever
• Erhvervsskolernes Elevorganisation
• Modstrøm - FGU-elevorganisation

Og repræsentanter fra uddannelsesorganisationer:
• FGU Danmark - Samarbejds- og interesseorganisation for FGU-institutionerne
• Danske Gymnasier - Forening for de almene gymnasier (STX) og 2-årige HF-kurser
• Danske Erhvervsakademier - Interesseorganisation for otte erhvervsakademier, de to på Sjælland er: CPH Business samt Zealand (Sjællands erhvervsakademi i Køge, Slagelse, Roskilde, Næstved, Holbæk, Nykøbing Falster
• Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - sekretariat for to organisationer: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne.

Og medlemmer af Movias bestyrelse:
• Henrik Hvidesten, Borgmester i Ringsted Kommune (Formand for Ungeudvalget)
• Michael Smed, Borgmester i Vordingborg Kommune
• Christoffer Buster Reinhardt, regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden