Hvordan kommer man fra A til B?

Der er mange faktorer som har betydning for hvilken transport man vælger, når man fx skal i skole, besøge familie eller venner, på uddannelse, sport eller på en weekendtur.

Overordnet er der tre parametre som har betydning for vores valg af transport:

  • Opfattelser og værdier

    De bagvedliggende opfattelser og værdier, som vi tillægger det vi gør – og værdien af det vi får. Fx om vi opfatter det som luksus eller frihed at tage toget, eller om vi opfatter det som smart eller uhygiejnisk. Eller om vi oplever, det er dejligt at kunne slappe af mens vi transporterer os, eller om det er en straf at sidde tæt på andre.


  • Erfaringer og kompetencer

    Den viden, de erfaringer og kompetencer vi har, som vi bruger helt ureflekteret, når vi transporterer os rundt. Fx hvor let vi oplever at skulle bestille ungdomskort, skifte fra tog til bus og finde den hurtigste og billigste rute.


  • Fysiske ting, produkter og teknologier

    Det udbud af produkter og services, som vi benytter os af, når vi transporterer os rundt, og som vi oplever der er til rådighed.