Videncenter Movia

Som rådgiver, planlægger og udbyder af kollektiv trafik har Movia en bred vifte af kompetencer og viden

Movias viden og kompetencer kommer til udtryk gennem vores rådgivning, planlægning og udbud af den kollektive trafik. Desuden deler vi vores viden på konferencer og andre arrangementer og gennem artikler i fagmagasiner.