Anlægspuljen

Ny anlægspulje til trafikanlæg i Movia

Movias bestyrelse har i april 2016 besluttet at etablere en anlægspuljepulje til trafikanlæg. Samtidig har man tiltrådt et administrationsgrundlag, der sætter rammen for puljens anvendelse og fordeling.

Puljens formål er at støtte anlægsprojekter, der understøtter og forbedrer busdriften og det samlede busnetværk. Det kan f.eks. være projekter inden for:

  • Terminal- eller stoppestedsområdet
  • Anlæg der bidrager til grøn omstilling af busdriften
  • Fremkommelighedsprojekter

Det er Movias bestyrelse, der har kompetencen til at fastlægge puljens størrelse og gennemføre én årlig udmøntning. Det vil i første ombæring være indtægter fra ejendomssalg i Movia, som overføres til puljen, og puljens størrelse meldes ud hvert år 1. maj. I de år, hvor der er penge i anlægspuljen er ansøgningsfristen 1. december i det pågældende år – i år således 1. december 2016

Der gennemføres en ansøgningsrunde i 2016, hvor der er afsat et rammebeløb til anlægspuljen på 3,6 mio. kr. Der kan søges om medfinansiering af projekter på op til 50 pct. af den samlede anlægssum. Både projekter, der forbedrer eksisterende forhold, og nye projekter kan komme i betragtning.

Movia vil i vurderingen af ansøgningerne på terminal- og stoppestedsområdet have fokus på, hvilke projekter der fremmer sammenhængen mellem transportformer eller mellem busser ved terminaler, og hvordan vente- og skifteforhold forbedres for passagererne.

Busfremkommelighedsprojekter vurderes ud fra, hvorvidt de forbedrer bussernes rejsetid, og trafikanlæg til grøn omstilling vil blive vurderet i forhold til reduktioner af CO2, partikler og støj fra den kollektive trafik.

Puljemidlerne kan søges af regioner, kommuner, Lokaltog A/S og øvrige vejmyndigheder.

Ifølge anlægspuljens administrationsgrundlag skal de 3,6 mio. kr. fordeles mellem anlægsprojekter i Region Hovedstadens og i Region Sjællands område, hvor antallet af bustimer er den anvendte fordelingsnøgle. Den aktuelle fordeling mellem de to regioner er med udgangspunkt i Movias budget 2016, at der køres 3 mio. bustimer i Region H. og 1,2 mio. i Region Sjælland. Det giver en fordeling på 70 pct. eller 2,5 mio. kr. til Region H. og 30 pct. eller 1,1 mio. kr. til Region Sjælland.

Yderligere information om anlægspuljen findes i faktaboksen til højre.