Konferencer og arrangementer

Som rådgivningsorganisation deler Movia gerne sin viden inden for kollektiv trafik

Movia holder selv konferencer og arrangementer for at dele viden, inspiration og erfaringer med andre aktører inden for den kollektive trafik.

Vores egen konference, Trafikbestillerkonferencen, er henvendt til trafikbestillere i kommuner og regioner. På konferencen udveksles erfaringer kommunerne og trafikselskabet imellem. Blandt emnerne er den seneste udvikling inden for bustrafikken, nye busprodukter og eksempler på gode trafikløsninger i kommunerne. Konferencen holdes som en vekselvirkning mellem fællesoplæg og debatter i mindre grupper.

En række af vores rådgivere deltager med oplæg på andre konferencer, blandt andet Trafikdagene og UITPs årsmøde.