Kursus: Styrk den lokale mobilitet – med lokalsamfundet

Kom til to dages gratis efteruddannelse hos Movia 25. og 26. november 2019

Udvikling og forankring af mobilitetsløsninger i lokalområdet kræver engagement og samarbejde hos alle involverede parter. Når der skal samarbejdes om nye løsninger, er der brug for gensidig omstillingsparathed og åbenhed for at handle i nuet med fælles mål for fremtiden.

Kurset afholdes af Pro-vins ApS, der har mange års erfaring med lokal samskabelse både i og uden for de større byer. Med en vision om at hjælpe den gode idé videre har de et særligt fokus på at skabe processer, der giver menneskerne omkring ideen lyst til at fortsætte med at drive den frem, til at samarbejde og til at organisere sig omkring ideen efterfølgende.

Underviserne på kurset er Berit Brunsgaard, Ditte Staun og Sille Christiane Linnet, som alle har mange års erfaring med samskabelse fra både den kommunale og den private sektor,

Sille Christiane Linnet medbringer viden og erfaring fra kreative procesforløb, Berit Brunsgaard kommer med viden og knowhow om at samarbejde med frivillige og kombineret med Ditte Stauns flair for at opbygge og indgå i netværk og partnerskaber, udgør de et dedikeret 360 graders underviserteam.

PROGRAM

Dag 1

08:30                Kaffe/the og let morgenmad

09:00                Velkommen fra MOVIA og kom godt i gang

09:10                Introduktion og gennemgang af kursusprogram v Pro-vins ApS

09:20                Præsentation af deltagerne

09:45                Oplæg: Forpligtende samarbejder og kreative processer

10:30                Inspirationsoplæg fra Flemming Eskildsen, tidl. Borgmester og frivillig:
                         Fra borgmester til frivillig

11:30                FROKOST

12:10                Oplæg: Kommune med stort K og med lille k

13:35                Oplæg: Lokal motivation og kunsten at bygge nye effektgivende broer

14:50                Afrunding

15.000              Slut på dag 1

 

Dag 2

08:30                Kaffe/the og let morgenmad

09:00                Oplæg: Projektarbejdet internt - organisering og roller

09:35                Oplæg: ”Der sad et menneske i en silo” - interne dynamikker og
                         kulturændringer

10:20                Oplæg: Vidste I ikke det?

11:05                Inspirationsoplæg fra Sine Molter Primdahl, Roskilde Kommunes Plan- og
                         udviklingsafdeling: Fra nyuddannet kandidat og frivillig til samskaber

12:00                FROKOST

12:40                Oplæg og operationalisering: Fra snak til handling

14.15                Opsamling

14:45                Uddeling af kursusbeviser

15:00                Slut

 

DAG 1 - BESKRIVELSE

Velkommen fra Movia

Introduktion og gennemgang af kursusprogram v. Pro-vins ApS

Præsentation af deltagerne
Bordene rundt: Har du lavet lokale mobilitetsprojekter - og i så fald hvilke? Hvilke mobilitetsprojekter forventer du, at I/jeres kommune vil sætte gang i/opdyrke med lokale aktører?

Oplæg: Forpligtende samarbejder og kreative processer
Kreative processer er en metode, der styrker og opbygger de relationer, som samarbejde bygger på. Vi ser på, hvordan samarbejde kan gøres gensidigt forpligtende gennem partnerskaber. Herefter dykker vi ned i kreativitetsbegrebets fire faser: forberedelses-, inkubations-, ide- og redigeringsfasen, og hvordan procesværktøjerne bruges i praksis. Du får redskaber til: rammesætning, opbygning af gensidig tillid, problemidentificering, problemløsning, selektion og realiseringsplan.

Inspirationsoplæg fra Flemming Eskildsen: Fra borgmester til frivillig
Flemming Eskildsen var i 1990-2006 borgmester i Sundsøre Kommune, i 2007-2013 i Skive ny Kommune, og var i en periode formand for kommuneforeningen Det Skæve Danmark. I dag er Flemming Eskildsen frivillig i sit eget lokalområde, har været med i gennemførelsen af flere lokale projekter og er blandt andet formand i forretningsudvalget for det lokale udviklingsprojekt ”Glyngøre Maritime Center”. Med sit kendskab til kommunen som politisk organisation og egne erfaringer med frivillige lokalprojekter, tager han os med ind i de to verdener og belyser fra begge sider broen mellem dem.

FROKOST

Oplæg: Kommune med stort K og med lille k
Kommunernes rolle i forhold til civilsamfund og borgere har ændret sig gennem årene. Vi ser på udviklingen i rollerne, og den betydning udviklingen har for forholdet mellem borgere og de kommunale medarbejdere. Vi kommer omkring spørgsmålene: Hvad indebærer det at samarbejde med frivillige? Hvor er de kompetente amatører og findes der inkompetente professionelle? Det man lover: om gensidig forventningsafstemning og tydelighed.

Værktøj og øvelse
Hvordan skaber du de bedste rammer for samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund og mellem kommunale ansatte og frivillige, så der opbygges gensidig tillid og lyst til at handle sammen? Hvordan finder I den rigtige retning sammen? Vi bruger kreativitetsprocessen del 1 og 2: Det første møde - tiden til det – hvad vil vi, og hvad kan vi?

Oplæg: Lokal motivation og kunsten at bygge nye effektgivende broer
Mange snakker om samskabelse. Men hvor og hvornår giver det mening at samskabe? Vi ser på, hvordan partnerskaber, der skaber løsninger og gennemføre projekter, opstår, og hvordan de vedligeholdes. Vi sætter spot på betydningen af inspiration udefra, forankring indefra og betydningen af kommunikation. Du får fokus på at sætte ideer, viden og handling i cirkulation blandt mennesker i et lokalsamfund og sammen med eksterne partnere.

Værktøj og øvelse: Kreativitetsprocessen del 3 og 4. Hvilke redskaber kan du benytte til at identificere, strukturere og realisere konkrete projekter, der kan være med til at løse mobilitetsudfordringer i et lokalsamfund?

Afslutning på dag 1

 

DAG 2 - BESKRIVELSE

Oplæg: Projektarbejdet internt – organisering og roller
Organisering er vigtig for at opnå gode resultater i projekterne. Kommunerne skal arbejde på tværs af roller og skriveborde, men hvordan lykkes du med det i praksis? Kvaliteten af resultater i projektet kræver, at du leverer, men hvordan får du tid, penge og kollegaer til det?

Oplæg: ”Der sad et menneske i en silo” - interne dynamikker og kulturændringer
Projektarbejdsformen kræver, at du organiserer dig, men mindst lige så vigtigt er det, at du gør op med interne siloer både mentalt og i praksis. Hvordan skaber og vedligeholder du den gode kontakt på tværs af kommunens forvaltninger? Hvordan forankrer du projekterne og skaber ejerskab og opbakning? Hvordan holder du fokus på mål og resultater, når du samtidig skal være fleksibel og realistisk?

Oplæg: Vidste I ikke det?
Kommunikation er helt afgørende både i de interne og eksterne processer. Det handler om tillid, relationer og motivation. Lær hvordan du kommunikerer - også de svære budskaber. Få indblik i, hvordan du bruger kommunikation strategisk og taktisk.

Inspirationsoplæg v. Sine Molter Primdahl: Fra nyuddannet kandidat og frivillig til samskaber
Sine Molter Primdahl er uddannet antropolog fra Københavns Universitet i 2017. Ved siden af sine studier har hun engageret sig som frivillig i forskellige sammenhænge. Siden begyndelsen af år 2018 har Sine været ansat i Roskilde Kommunes Plan- og udviklingsafdeling, hvor hun arbejder med inddragende byudvikling, samskabelse og partnerskaber. Med udgangspunkt i sin antropologiske tilgang, erfaring fra frivilligt arbejde og sit relativt nye kendskab til den kommunale kontekst, deler hun ud af sine oplevelser og betragtninger. Hun vil også bidrage med konkrete bud på, hvordan du arbejder for de bedste rammer for samarbejdet mellem kommune og borgere. 

FROKOST

Oplæg og operationalisering: Fra snak til handling
Med fokus på den viden og de redskaber du har været omkring gennem kurset, skal du nu undersøge, hvordan den videre proces kan skitseres ift. et lokalt mobilitetsprojekt i en fiktiv kommune. 

Sessionen består af korte oplæg med efterfølgende opgaver i en vekselvirkning mellem individuel opgaveløsning og gruppearbejde. Fokus er på at udarbejde en konkret arbejdsplan for et lokalt forankret mobilitetsprojekt. Der vil være løbende sparring, og mulighed for individuelle spørgsmål og feedback. Vi runder af med en fælles opsamling med fokus på din læring med fælles feedback.

Tak for dag 2 og uddeling af kursusbeviser