Trafikbestillerkonference

Trafikbestillerkonferencen, er henvendt til trafikbestillere i kommuner og regioner. På konferencen udveksles erfaringer kommunerne og trafikselskabet imellem. Blandt emnerne er den seneste udvikling inden for bustrafikken, nye busprodukter og eksempler på gode trafikløsninger i kommunerne. Konferencen holdes som en vekselvirkning mellem fællesoplæg og debatter i mindre grupper.