2016

Se præsentationerne fra årets Trafikbestillerkonference her:

Velkomst og indledning

Muligheder udfordringer og prioriteringer v/Per Gellert, Movia 

Letbaner

Aarhus Letbane v/Rigmor Korsgaard, Midttrafik

Odense Letbane v/Søren Juncker, Fynbus

Trafikplan 2016 - Storkøbenhavn

Strategisk Net - hvad gør vi, når Cityringen kommer? v/Simon Baadsgaard og Søren Hammer, Movia

Highlights fra administrativ høring v/Jeppe Gaard, Movia

Trafikplan 2016 - Nordsjælland og Sjælland

Strategisk net - hvordan udnytter vi ressourcerne bedre? v/Carsten Jensen og Lars Richter, Movia

Highlights fra adm. høring v/Jesper Fønss, Movia 

Mobilitet

Hvordan ser den teknologiske udvikling på transportområdet ud? Hvordan omstiller vi os som trafikselskab, som kommune og som trafikant? v/Lise Jonasen, Siemens Mobility

Mobilitetsindsatser i forhold til virksomheder og  uddannelsessteder. Markedsføring og trafikinformation v/Anette Enemark, Movia

BRT

Mulige BRT-strækninger analyseresultater – finansiering v/Jeppe Gaard, Movia

DTU-analysen v/Jesper Ingvardson, DTU

BRT stationsnære lokaliteter i Movias område v/Maria Wass-Danielsen, Urban Creators

Erfaringer med Nørre Campus v/Søren Halkier, Movia

Kommunebus