Mobilitet

Mobilitet er andet og mere end at komme fra a til b. Mobilitet er således et udtryk for de virkemidler, der understøtter vækst, bosætning og skaber miljø- og omkostningseffektive løsninger på tværs af transportformer

Movias har Danmarks førende rådgiverkompetence indenfor mobilitet. Derfor kan vi rådgive kommuner, regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om mobilitetsløsninger på tværs af transportformer.

Vores tilgang til mobilitet er helhedsorienteret og vi indtænker kombinationer af transportmidler som delebiler og bycykler med den kollektive trafik for at skabe attraktive alternativer til privatbilisme.

Rådgivningens indsatsområder

Mobilitetsplaner for store enheder

 • Kortlægning af det eksisterende transportomfang og estimering af fremtidigt transportbehov
 • Gennemførsel af konkrete løsninger, der fx kan mindske lokale parkerings- og trængselsproblemer
 • Øget fokus på bæredygtighed i de daglige transportvalg
 • Større sundhed og trivsel blandt medarbejderne.

Mobilitetsnetværk for virksomheder i erhvervsområder

 • Bidrag til den tre-dobbelte bundlinje: økonomi, miljø og socialt ansvar
 • Fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft
 • Videndelingsredskab i forbindelse med fysisk ekspansion eller flytning af arbejdssted
 • Kontaktskabende til andre virksomheder i området
 • Styrkelse af kontakt mellem virksomheder og kommune gennem fælles projekt.

Mobilitet og ungdomsuddannelser  

 • Gennemførsel af konkrete lokale løsninger, der kan øge adgangen og tilgængelighed til lokale uddannelsesinstitutioner
 • Styrkelse af trafiksikkerhed til og fra skole/uddannelse
 • Øget fokus på bæredygtighed i de daglige transportvalg
 • Større  sundhed og trivsel blandt studerende og medarbejdere.

Mobilitet i planlægningen

 • Konkrete formuleringer i Kommuneplanen om, hvordan mulighederne for at vælge grøn transport og kollektiv trafik fremmes gennem planlægningen
 • Tværgående og strategisk plan for grøn mobilitet, vækst, byliv og sundhed i kommune og/eller bymidte. Planen kan indeholde handleplaner for konkret projekter og initiativer
 • Indtækning af grøn mobilitet ved  lokalplanlægning for nyudlagte områder. Kan også være en mobilitetsplan for området
 • Tværgående mobilitetsplaner, der dækker et funktionelt sammenhængende område, f.eks. en erhvervskorridor gennem flere kommuner.