Mobilitet og ungdomsuddannelser

Nem adgang til lokale ungdomsuddannelser, god information om transportmuligheder og fokus på mobilitet på tværs af transportformer, er med til at sikre god mobilitet for unge under uddannelse. Movia arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for de unges transport.

Unge viser vej – udvikling og dialog med unge om deres transport

Centraliseringen af ungdomsuddannelserne betyder, at mange unge har lange afstande mellem hjem og uddannelse. Det har betydning for valget af uddannelse og for sandsynligheden for at uddannelsen bliver gennemført.  Det viser en undersøgelse fra Danske Regioner [1].

For at understøtte kommunerne og regionernes arbejde med kollektiv trafik til ungdomsuddannelserne, har Movia udviklet et læringsforløb. Forløbet giver de unge grundviden om mobilitet og mobilitetens rolle i samfundsudviklingen.  De får konkrete værktøjer til at forstå og beskrive deres egen mobilitet, og et læringsforløb der inspirerer unge selv, til at udvikle nye og lokale mobilitetsløsninger.

Materialet til forløbet Unge Viser Vej finder du under Læringsforløb Unge Viser Vej.

Tjek din transport – din transport, lige ved hånden

Tjek din transport er en platform til skoler og studerende, hvor alt relevant information om den kollektive trafik er samlet på et sted; Realtidsinformation om næste busafgang og forsinkelser, rejseplanlægger og information om Ungdomskort. Det er endda muligt at sammenligne rejsen med cykel, bil og offentlig transport - på pris, tid, kalorieforbrænding og CO₂-udledning.

Find tjek din transport her (https://dinoffentligetransport.dk/tjekdintransport)

Bedre mobilitet til campus og ungdomsuddannelser

Mobilitet i Movia arbejder for en bedre mobilitet på tværs af transportformer – hvordan kan cykelstier, morgenmad på campus eller bedre hjælp til samkørsel være med til at sikre at alle kommer i skole til tiden – og har en god oplevelse undervejs?

Vi arbejder for alle disse ting, bl.a. ved at udvikle en samkørsels-platform, der er direkte integreret med ens skoleskema – integreret i Lectio (webbaseret intranet, som bruges af mange af landets ungdomsuddannelser).

[1] http://www.regioner.dk/media/1318/erhvervsskoleelevers-afstand-til-skole-og-deres-frafald-analyse.pdf