Mobilitet og ungdomsuddannelser

Mange unge har langt til den nærmeste ungdomsuddannelse. Det har indflydelse på både valget af uddannelse og for sandsynligheden for at uddannelsen bliver gennemført, det viser en undersøgelse fra Danske Regioner[1].

Movia udvikler derfor sammen med uddannelsesinstitutioner, regioner og kommuner materialer til undervisningsforløb, målrettet denne problematik. Materialet kan bruges på gymnasier, erhvervsskoler og 10.klasser i hele landet. Materialet udvikles bl.a. med udgangspunkt i pilotforsøg.

Mobilitets-camp

Den første pilot var en todages mobilitets-camp i februar 2017. Her arbejdede over 100 elever fra fem uddannelsesinstitutioner i Odsherred og Holbæk sammen om at finde nye løsninger på deres transportudfordringer. De unge var engagerede og havde meget at byde ind med;

Vi har også nogle ideer, og vi kunne også hjælpe med at gøre noget ved vores transport” (citat fra ung deltager på mobilitets-campen)

Pilot-campen bød på idéer som en deleøkonomisk aktivitetsbænk, en udvidelse af rejseplanens funktioner, mulighed for bedre at kunne lave lektier i bussen, et venteområde drevet af frivillige pensionister og skraldespande der opfodrer til ikke at smide skrald på gaden.

Undervisningsforløb

Erfaringerne fra piloten bliver brugt til at videreudvikle konceptet til et mobilitets-forløb med fokus på kvalificering, inspiration og information. Eleverne bliver præsenteret for forskellige tilgange til at indsamle empiri og innovere. Forløbet understøtter læring inden for eksempelvis samfundsfag, it og matematik. Eleverne får derigennem redskaber til at idégenerere og udvikle løsninger, som kan gøre transporttiden smartere og kortere. Og ventetiden lidt sjovere. På længere sigt kan tiltagene være med til, at færre elever falder fra en uddannelse på grund af lange eller utilstrækkelige transportmuligheder.

Pilot-campen blev gennemført i samarbejde med Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Region Sjælland, Concito, og fem uddannelsessteder; EUC Nordvestsjælland, Holbæk 10. klassecenter, Odsherred Gymnasium, Stenhus Gymnasium og Slotshavens Gymnasium. Du kan her se en film fra mobilitets-campen ved at følge linket i højresiden.

[1] http://www.regioner.dk/media/1318/erhvervsskoleelevers-afstand-til-skole-og-deres-frafald-analyse.pdf