Læringsforløb Unge Viser Vej

Gode kollektive transportmuligheder og mobilitetsløsninger sikrer, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Alligevel er transporten til uddannelse i mange kommuner en barriere. Det skal et nyt læringsforløb gøre op med ved at give unge viden om mobilitet og inspirere de unge til selv at udvikle gode, lokale og innovative mobilitetsløsninger.

Lange afstande til uddannelse er en udfordring for mange unge, og spiller ind på både fravalg og frafald af uddannelse hos unge. Det er også en udfordring som kommuner, regioner og uddannelsessteder anerkender og arbejder med.

Unge kan bidrage med værdifulde ideer

Det kan være svært at få de unge på banen i debatten om mobilitet og kollektiv trafik. Det er ærgerligt, for de unge er eksperter i hvad der har betydning for netop deres hverdag. Og ligger inde med værdifuld viden i forhold til at løse lokale mobilitetsudfordringer.

Kom i dialog med unge om mobilitet

Unge Viser Vej er en metode til at inddrage de unge aktivt omkring deres egen mobilitet. Materialet kan bruges på mange måder

  • Som en integreret del af de unges uddannelsesforløb. Samlet som et 1-3 dages forløb eller fordelt over et længere undervisningsforløb.
  • Som et ½ dags intro-forløb
  • Som en 1 times kickstart på en dialog med de unge om mobilitet og kollektiv trafik ved fx et ungdoms borgermøde
  • Som en konkurrence med mening, ved et arrangement i kommunen eller på uddannelsesinstitutionen.

Unge vise vej har Movia udviklet i samarbejde med Holbæk Kommune, Odsherred Kommune, Danske regioner, uddannelsesstederne EUC Nordvestsjælland, Holbæk 10. klassecenter, Odsherred Gymnasium, Slotshavens Gymnasium og Stenhus Gymnasium, og med støtte fra Region Sjælland

Til undervisere og uddannelsessteder

Er du som underviser interesseret i at arbejde med unges mobilitet, giver materialet konkrete øvelser, baggrund og forslag til undervisningsforløb. Forløbet og øvelserne retter sig især mod 10. klasse, 1.års gymnasieelever og erhvervsskolerne.

Oplagte fag er Samfundsfag, Dansk (kommunikation), Innovation og Teknologi (IT-løsninger). Materialet er med til at styrke elevernes evne til at tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling, herun­der at komme med forslag til handlinger. Eleverne arbejder med en samfundsaktuel problemstilling med stor relevans for dem selv. De har fokus på problem- og opgaveløsning, kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder, og forløbet resulterer i konkrete løsninger i form af prototyper.

Materialet har 6 temaer som kan anvendes over 6 lektioner, i forbindelse med temadage eller over et undervisningsforløb. Men kan også bruges i kortere forløb (se oversigt til højre).

Til kommuner, regioner og trafikselskaber

Der er god energi og stor iderigdom blandt de unge til at finde gode og alternative lokale mobilitetsløsninger. Men det kan være svært at få de unge i tale. Unge Viser Vej materialet kan sætte skub i dialogen på flere forskellige måder. Øvelserne i læringsforløbet kan, i kortere form, sætte debatten og ideudviklingen i gang på en workshop om transport og mobilitet for unge – se fx øvelsesforslagene i lynforløbet om mobilitet.

Eller du kan inspirere de lokale uddannelsessteder til at gennemfører et forløb med de unge. Og stå klar til at modtage deres gode løsningsbud og idéer. Det er samspillet mellem myndighed, uddannelsessted og trafikselskab, der kan realisere de unges bud og idéer.

Har du spørgsmål til læringsforløbet Unge Viser Vej, kan du kontakte mobilitetschef Anette Enemark på aen@moviatrafik.dk