Mobilitetsnetværk for virksomheder

Movia tilbyder redskaber til virksomheden, for at informere de ansatte om muligheder for transport til arbejdspladsen, herunder kollektiv transport. Her får du et hurtigt overblik over de muligheder, vi tilbyder.

Pendlerplatform

Pendlerplatformen samler de vigtigste informationer for brugen af kollektiv transport. Forsiden af pendlerplatformen er et kort centreret på virksomheden, der viser den kollektive transport lige nu. Derudover giver den mulighed for at planlægge en rejse, finde den rigtige billet og tage Movias pendlertjek, som beskriver konkurrenceforholdet mellem bus & tog, cykel og bil (se nedenfor). Pendlerplatformen kan integreres i virksomhedens intranet eller lokalt på egen pc. Du kan læse produktbladet for at få mere information om pendlerplatformen.

Pendlertjek - kend dine transportmuligheder

Pendlertjek er et online mobilitetsværktøj, Movia har udviklet til DOT, som udfordrer medarbejderne på deres transportvaner. Erfaringsmæssigt er vanerne nemlig en af de største barrierer for at skifte over til kollektiv transport. Med Pendlertjek kan man nemt og hurtigt sammenligne pris, rejsetid, miljøbelastning og kalorieforbrænding for en given rejse med kollektiv transport, cykel og bil. Der er allerede over 8.000, der har lavet et pendlertjek. Du kan også selv prøve på pendlertjek.dk.

Smart mobilitet på arbejdspladsen

Inspirationsguiden "smart mobilitet på arbejdspladsen" indeholder er en række forslag til tiltag og aktiviteter, der kan få flere ansatte og gæster til at vælge grønne transportmuligheder. Der er fysiske tiltag, forslag til kampagner og events, samt informationstiltag. De fleste kan I gennemføre internt på virksomheden, andre kan med fordel gennemføres i samarbejde med andre virksomheder, kommune og trafikselskaber.

Partnerskaber for grøn mobilitet

Find inspiration i folderen ”Partnerskaber for grøn mobilitet”. Movia har i samarbejde med Gate 21 og en række andre partnere samlet cases fra udvalgte virksomheder og kommuner i projektet Moving People. Inspiration og cases til mere grøn transport viser både, hvordan transporten får hverdagen til at hænge sammen, hvordan en strategisk mobilitetsindsats på arbejdspladsen flytter transportvaner, hvordan virksomheder og kommuner indgår i partnerskaber om grøn mobilitet samt hvordan god sammenhæng i transporten er alfa og omega.