Pulje til bedre kobling mellem kollektiv trafik og supercykelstier

 

Trafikselskabet Movia har fået til opgave at administrere og udmønte ”pulje til bedre kobling mellem kollektiv trafik og supercykelstier”, som finansieres af Region Hovedstaden. Puljen udmøntes i 2021.


Uddelingen af puljen og ansøgningsfrist:

Ønsket er at udrulle et bredt spektrum af parkerings- og henvisningsløsninger, så der forventes ansøgninger med en økonomi maksimalt i størrelsesorden 300.000 kr. Der er intet krav om kontant medfinansiering, men gives ikke økonomisk støtte til arbejdstid. 

Puljens ansøgningsfrist er: mandag d. 14. juni 2021 kl. 13:00

 

Ansøgning til puljen

Puljen er åben for kommuner i Region Hovedstaden. Ansøgerne skal udfylde skabelonen til ansøgningen som er til højre. Inkl. supplerende projektskema samt evt. yderligere bilag. Projektdokumenterne skal give en kort men præcis beskrivelse af projektets delelementer. Målet er ikke at levere en udtømmende projektbeskrivelse, men at dokumentere sammenhæng mellem mål og midler og mellem målgruppe, nye former for cykelparkering og konkrete erfaringer.

 

Vil du vide mere?

Tag gerne fat i Movia hvis der er spørgsmål til skemaet eller proces. Og hvis der er behov for at vende elementer af ansøgningen.

Projektleder i Movia, Jens Toudal  (jtj@moviatrafik.dk) eller Mobilitetschef Anette Enemark (aen@moviatrafik.dk).