Takst Sjælland - midtvejsmåling

15. januar 2017 harmoniserede trafikselskaberne DSB, Metroselskabet og Movia taksterne på Sjælland, Lolland, Falster og Møn for at sikre enklere priser i kollektiv transport.

Movia har sammen med analyseinstituttet Epinion valgt at gennemføre tre målinger, som skal følge passagerernes holdninger til zoner, priser og billetter efter reformen Takst Sjælland.

Første måling - en såkaldt nulpunktsmåling - blev gennemført i november 2016.

Anden måling - kaldet midtvejsmåling - er gennemført i løbet af marts 2017, og viser passagerernes opfattelse af ændringerne cirka to måneder efter reformen er trådt i kraft. Mens tredje måling er planlagt til november 2017.

Forventet udsving
Midtvejsmålingen viser ifølge Epinion generelt kun marginale udviklinger på hovedparten af spørgsmålene i forhold til nulpunktsmålingen før reformen.

Det var forventet, at der generelt ville være et negativt udsving i passagerernes holdning til de ændrede priser og zoner, da større reformer og ændringer erfaringsmæssigt afføder kritik i starten.

Størst udsving fra første til anden måling er et øget kendskabet til Takst Sjælland. I målingen i marts 2017 havde næsten 70 pct. af de adspurgte kendskab til reformen, hvilket er en fordobling i forhold til nulpunktsmålingen. Mens andelen, der synes, at Takst Sjælland er en god idé er faldet fra 39 pct. i målingen fra november til 25 pct. i målingen marts 2017.

Nemt at vælge billet
Midtvejsmålingen viser samtidig, at næsten hver anden passager (49 pct.) oplever, at det er nemt at vælge billet eller kort til en vant rejse mod 56 pct. i nulpunktsmålingen i november 2016. Mens 53 pct. finder det nemt af anskaffe/købe billet eller kort ifølge midtvejsmålingen – hvilket er et fald på blot tre procentpoints.

Takst Sjælland er den største reform af priserne i kollektiv transport siden 1970’erne. Reformen er gennemført i tæt samarbejde med Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet.

Du kan læse hele Epinions og Movias måling i fakta-boksen.