Trafikplanlægning

Planlægningen af den kollektive trafik skal være med til at sikre sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og udvikling i Hovedstaden og Østdanmark

I planlægningen af det samlede kollektive trafiktilbud indgår mange forskellige aspekter såsom økonomi, tilrettelæggelse af rutenet, planlægning af kommunale kørsler, markedsføring af den kollektive trafik mv. Trafikplanlægningen skal understøtte Movias trafikplan, som er den fælles kommunale og regionale plan for udviklingen af den kollektive trafik i Hovedstaden og Østdanmark.  

Trafikplanlægningen tager udgangspunkt i de trafikale behov. Gennem analyser af rejsemønster, placering af boliger og arbejdspladser mv. udvikler Movia i samarbejde med kommuner, regioner og operatører attraktive og miljørigtige løsninger og tilbud til passagererne.

Konkret finder trafikplanlægningen sted via Movias årlige trafikbestilling, hvor den enkelte kommune og region bestiller den trafik som de ønsker det kommende år. Se oversigt over trafikbestillingsprocessen.