Spring menu over

Bestyrelse

Bestyrelse

Movias bestyrelse har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift

Movia ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. De to regioner, Hovedstaden og Sjælland, har hver et medlem i bestyrelsen. Desuden har Københavns Kommune, som den kommune, der yder det største tilskud til Movias finansiering, en plads i bestyrelsen. De øvrige 44 kommuner i Trafikselskabet Movias område udpeger de resterende seks bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode, som følger kommunalbestyrelsernes valgperiode.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet. Det betyder, at bestyrelsen skal sikre en økonomisk forsvarlig drift, og at Movia ledes i overensstemmelse med Lov om Trafikselskaber.

Her finder du mødedatoer, dagsordener og beslutningsreferater fra møderne i Movias bestyrelse.


Beslutninger træffes ved stemmeflertal

Bestyrelsen vælger selv en formand og næstformand og fastlægger en mødeplan forud for hvert år. Desuden holder bestyrelsen møder efter formandens bestemmelse, og hvis mindst tre medlemmer ønsker det.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, fordeling af buslinjer på regionale og lokale buslinjer, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal.


Honorarsatserne

Movia udbetaler faste honorarer til medlemmer af Movias bestyrelse. De årlige honorarsatser blev godkendt af Statsforvaltningen i 2007 i forbindelse med Movias etablering. Honorarsatserne reguleres med de for tjenestemænd i staten gældende satser. De aktuelle årlige honorarsatser pr. 1. oktober 2022 fremgår nedenfor.

Formand 282.274 kr.
Næstformand 112.910 kr.
Medlem 56.455 kr.

Medlemmerne af Movias bestyrelse

 • Kirsten Jensen

  Kirsten Jensen

  Borgmester, Hillerød

  Bestyrelsesformand

  Download Card
 • Yildiz Akdogan

  Yildiz Akdogan

  Københavns Kommune

  Medlem af bestyrelsen

  Download Card
 • Kenneth Gøtterup

  Kenneth Gøtterup

  Borgmester, Dragør

  Medlem af bestyrelsen

  Download Card
 • Bent Hansen

  Bent Hansen

  Borgmester, Gribskov

  Medlem af bestyrelsen

  Download Card
 • Simon Hansen

  Simon Hansen

  Borgmester, Guldborgsund

  Medlem af bestyrelsen

  Download Card
 • Felex Pedersen

  Felex Pedersen

  Region Sjælland

  Medlem af bestyrelsen

  Download Card
 • Erik Christensen Lund

  Erik Lund

  Region Hovedstaden

  Medlem af bestyrelsen

  Download Card