Spring menu over
Billede af unge piger som sidder og taler sammen i en 5C bus. Foto: Ulrik Jantzen

Hvorfor transporterer vi os, som vi gør

Hvorfor bruger nogle borgere den kollektive transport meget? Og hvorfor vælger nogle den aktivt fra? Det er hovedspørgsmålet i en stor antropologisk analyse, som Movia har offentliggjort. Svaret er ikke simpelt, men analysen viser, at den kollektive transport vi allerede har kan blive mere attraktiv for mange flere – uden at øge serviceniveauet.

Hvert år spilder samfundet 20 mia. kroner på, at folk der skal i skole og på arbejde holder i kø og trængslen på vejene stiger. Det er et enormt produktivitetstab. Der kan være 87 mennesker i en bus på den samme plads på vejen, som tre biler. Der er derfor god logik i, at flere transporterer sig sammen – for så bliver der plads til mere transport, der understøtter vækst og udvikling.

Men til trods for, at man kan spare tid, penge, bidrage til et bedre klimaaftryk, eller øge egen sundhed, oplever den kollektive transport nogle gange at blive valgt fra. Indtil nu har der ikke været en omfattende og systematisk kortlægning af borgernes transportvaner og de bagvedliggende årsager til vores valg af transportform.

Med analysen ”Derfor vælger jeg den kollektive transport”, som Movia har gennemført i samarbejde med Alexandra Instituttet, gives unik, ny viden om, hvad der påvirker og former borgernes vaner og værdier, når det gælder transport. Og det er det helt nødvendige supplement til den betydelige mængde af data og viden, som Movia har om passagerernes adfærd og rejsemønstre.

Analysens hovedkonklusioner kan læses i en kortere form i udgaven "Hvorfor transporterer vi os, som vi gør?", som du kan læse her